EuroLSJ

Lista e Fjaleve

shpjegime rreth listës së fjalorit

Nëse Fjalor i gjuhës evropiane do të lirohet në gjuhën shqipe, do të ketë edhe një regjistër parësor të fjalorit evropian në gjuhën shqipe.

Deri atëherë, ju do të merrni një përkthim automatik nga glosbe.com në një dritare tjetër.

Online.com nuk ka ende një direktori evropiane. Prandaj, përkthimi kryhet me ndërmjetësimin e një gjuhe kombëtare, në të cilën fjalor tashmë ekziston.

Në dritaren e glosbe.com (shiko foton) do të gjeni një ose më shumë përkthime në pozicionet e shënuara me xxxxxx, yyyyyy dhe zzzzzz.a, ad (1) P sh. <prim> min 11 var, 364 M.

a, ad (2) +inf C sh; sh2. <prim> min 13 var, 230 M.

ab P sh. <prim> min 16 var, 414 M.

abbréviạ́n V sh. <ang> min 6 var, 239 M.

abbréviatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 9 var, 259 M.

a̠bel gen: ạ́ble, m  sh. <prim> min 28 var, 389 M.

"abnọu" adv sh; sh2. ↑ab, ↑nou <prim> min 23 var, 516 M.

absẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <ang> min 4 var, 80 M.

absẹnt A sh. <ang> min 6 var, 199 M.

absolụ́t adv: ~no A sh. <prim> min 13 var, 356 M.

absorbẹ́ren V sh. <prim> min 19 var, 401 M.

abstinẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 17 var, 399 M.

abstractiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 568 M.

accẹnt, m  sh. <prim> min 23 var, 548 M.

accentuẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 383 M.

accẹss, m  sh. <ang> min 9 var, 329 M.

accessoạ́r, m  sh. <prim> min 18 var, 526 M.

acclamatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 549 M.

accreditẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 576 M.

accumulatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 521 M.

accumula̠tor, m  sh. <prim> min 32 var, 597 M.

accusatị́v, m  sh. <prim> min 12 var, 346 M.

acetạ́t, m  sh. <prim> min 29 var, 555 M.

acquérẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 6 var, 314 M.

acquisitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 376 M.

acrimọnia, f  sh. <prim> min 8 var, 321 M.

acrobạ́t, m  sh. <prim> min 16 var, 508 M.

actiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 531 M.

activẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 15 var, 401 M.

ạctor gen: -o̠re, m  sh. <prim> min 14 var, 489 M.

actuạl adv: ↑~no A sh. <prim> min 16 var, 518 M.

actuạlno adv sh. <prim> min 9 var, 375 M.

acụ́t A sh. <prim> min 28 var, 530 M.

ad, =↑a, ad (1)+(2)   min 0 var.

adaptẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 11 var, 394 M.

additionạl adv: ~no A sh. <ang> min 8 var, 249 M.

adequạ́t A sh. <prim> min 16 var, 428 M.

adjectị́v, m  sh. <prim> min 20 var, 447 M.

adjustamẹnt, n  sh. <prim> min 9 var, 309 M.

adjutạnt, m  sh. <prim> min 26 var, 566 M.

adoptẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 6 var, 335 M.

adoptiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 15 var, 491 M.

adrẹssa, f  sh. <prim> min 11 var, 307 M.

advẹnt, m  sh. <prim> min 20 var, 404 M.

advẹrb, m  sh. <prim> min 9 var, 324 M.

advocạ́t, m  sh; sh2. <prim> min 21 var, 456 M.

aẹ́r, m  sh. <prim> min 14 var, 266 M.

ạérish A sh. =↑éirënnakh (2) <ethno>.

ạérishmen, m  sh. =↑érënnakh (1m) <ethno>.

ạérishwhómen, f  sh. =↑érënnakh (1f) <ethno>.

Ạérlaend, m  sh. =↑Éire <ethno>.

af P sh. <ang> min 8 var, 205 M.

agẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 27 var, 567 M.

agẹnt, m  sh. <prim> min 30 var, 576 M.

agglomeratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 25 var, 555 M.

agglutinatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f LING+BIO  sh. <prim> min 28 var, 581 M.

agricultu̠ra, f  sh. <prim> min 11 var, 434 M.

akụstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

ạlbatros, m ZOOL  sh. <prim> min 32 var, 611 M.

albinịsme, m  sh. <prim> min 29 var, 562 M.

ạlbum, n  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

alc gen: alce [ts], m ZOOL  sh. <prim> min 15 var, 335 M.

ạlga, f  sh. <prim> min 26 var, 471 M.

ạ́libi, m  sh. <prim> min 33 var, 566 M.

alimentạ́r A sh; sh2; sh3. <prim> min 7 var, 364 M.

alimentatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 9 var, 314 M.

alimẹntes, n pl  sh. <prim> min 17 var, 388 M.

all art sh. <ang> min 9 var, 205 M.

ạll(ed) pr sh. ↑ed(2) <ang> min 8 var, 205 M.

allẹ́n(no) adv sh. <ang> min 7 var, 193 M.

alliạncea [tsa], gen: -ce, f  sh; sh2. <prim> min 11 var, 464 M.

alliạ́t gen: -a̱te, m  sh. <prim> min 13 var, 344 M.

alliga̠tor gen: -to̠re, m ZOOL  sh. <prim> min 30 var, 554 M.

alliteratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 593 M.

alpa̠ka, m ZOOL  sh. <prim> min 28 var, 596 M.

altạ́r gen: -a̠re, m  sh. <prim> min 32 var, 572 M.

alternatị́v adv: ~no A sh. <prim> min 15 var, 401 M.

alternati̠va, f  sh. <prim> min 30 var, 596 M.

alumị́nium gen: alumị́nie, n  sh. <prim> min 32 var, 598 M.

alvéọl (1), m MED  sh; sh2. <prim> min 26 var, 523 M.

alvéọl (2), m MED  sh; sh2. <prim> min 27 var, 526 M.

amatẹ̈r, m  sh. <prim> min 26 var, 483 M.

ambitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 18 var, 444 M.

ambulạncea [tsa], gen: -ce, f  sh; sh2. <prim> min 15 var, 485 M.

amfị́b(ium), n ZOOL  sh. <prim> min 26 var, 568 M.

amfịtheáter, m  sh. <prim> min 34 var, 611 M.

amortisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 22 var, 537 M.

amplitụ́d, f  sh. <prim> min 31 var, 548 M.

ampụlla, f  sh. <prim> min 33 var, 545 M.

amt, m  sh; sh2. <prim> min 13 var, 386 M.

ana̱lóg adv: ~no A sh. <prim> min 29 var, 593 M.

analogịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

anạlysé, f  sh. <prim> min 30 var, 583 M.

anatomịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

ạnde de ~ num sh. =↑duót <prim> min 9 var, 169 M.

anẹkdóta, f  sh. <prim> min 32 var, 613 M.

a̠net gen: ạ́nte, m ZOOL  sh. =↑pát <prim> min 12 var, 276 M.

angi̠na, f  sh. <prim> min 32 var, 573 M.

angst, m  sh. <prim> min 19 var, 258 M.

animatiọ́n (1) [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 546 M.

anna̠les, f pl  sh. <prim> min 26 var, 573 M.

annẹct A sh; sh2. <prim> min 5 var, 229 M.

annexiọ́n gen: -xio̠ne, f  sh. <prim> min 25 var, 574 M.

annuitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 18 var, 423 M.

annullẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 6 var, 265 M.

annullẹ́ring, f  sh. <prim> min 17 var, 474 M.

ạnormạl adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 582 M.

antẹnna, f  sh. <prim> min 32 var, 602 M.

antibiọticum [k] gen: -ce [ts], n  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

antị́c adv: ~no A sh. <prim> min 29 var, 606 M.

antilọ́pé gen: -ọ́pe, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

anxietẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <ang> min 12 var, 274 M.

áp (a̠pek) gen: a̠pe (ạ́pke), m ZOOL  sh. =↑majmun <prim> min 12 var, 216 M.

apartamẹnt / apartmạñ gen (apartmañ): ~te, n  sh. <prim> min 27 var, 578 M.

apathịa, f  sh. <prim> min 27 var, 580 M.

apa̠thic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 28 var, 594 M.

aperitịf gen: -i̱ve, m  sh. <prim> min 33 var, 614 M.

apoplexịa, f MED  sh. <prim> min 21 var, 435 M.

apostrọf, m  sh. <prim> min 25 var, 584 M.

apothẹ́ké gen: -ẹ́ke, f  sh. <prim> min 15 var, 318 M.

appa̠ren, c+  V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

appẹll, m  sh. <prim> min 10 var, 447 M.

applaudéren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 514 M.

applicatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 339 M.

applicẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 13 var, 479 M.

appositiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f GRAM  sh. <prim> min 23 var, 409 M.

aprịl, m  sh. <prim> min 12 var, 439 M.

aquaedụct, m  sh. <prim> min 24 var, 555 M.

aquarẹl gen: ~le, m  sh. <prim> min 29 var, 544 M.

aquạ́rium gen: -ạ́rie, n  sh. <prim> min 30 var, 601 M.

arca̠da, f  sh. <prim> min 23 var, 517 M.

archeologịa [k], f  sh. <prim> min 32 var, 583 M.

ạ́réa, f  sh; sh2. <prim> min 8 var, 349 M.

arẹ́na, f  sh. <prim> min 32 var, 601 M.

argumẹnt, n  sh. <prim> min 29 var, 581 M.

arm, m  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

arma̠da, f  sh. <prim> min 28 var, 567 M.

armạ́r gen: -a̠re, m  sh. <prim> min 10 var, 186 M.

ạrmia, f  sh. <prim> min 16 var, 395 M.

arrogạnt adv: ~o A sh. <prim> min 24 var, 478 M.

ạrté, f  sh. <ang> min 8 var, 249 M.

arti̠cul gen: -ịcle, m GRAM  sh; sh2. <prim> min 18 var, 521 M.

articulẹ́ren A sh; sh2. <prim> min 6 var, 305 M.

a̠sél, m ZOOL  sh. <prim> min 23 var, 438 M.

asfaltẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 32 var, 611 M.

aspẹct, m  sh; sh2. <prim> min 27 var, 562 M.

aspi̠da, f ZOOL  sh. <prim> min 9 var, 273 M.

aspirẹ́ren, c- LING  V sh; sh2. <prim> min 6 var, 273 M.

assécuratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <ang> min 2 var, 145 M.

assimilatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 32 var, 583 M.

assistẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 11 var, 278 M.

associatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 361 M.

associẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 8 var, 370 M.

astronạut, m  sh. <prim> min 26 var, 573 M.

astronomịa, f  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

athlẹ́t gen: -ẹ́te, m  sh. <prim> min 23 var, 469 M.

atmọsfera, f  sh. <prim> min 29 var, 579 M.

a̠tom, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

attentiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <ang> min 10 var, 349 M.

attitụ́d gen: -tu̠de, f  sh. <prim> min 7 var, 394 M.

attractiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 18 var, 408 M.

auctiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 17 var, 357 M.

audiẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 8 var, 229 M.

auditọ́rium gen: -ọ́rie, n  sh; sh2. <prim> min 23 var, 441 M.

augụst, m  sh. <prim> min 14 var, 445 M.

auréọla, f ASTRON  sh. <prim> min 24 var, 518 M.

ạuter A sh. <prim> min 16 var, 373 M.

ạuterno adv sh. <prim> min 7 var, 324 M.

authẹntic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 10 var, 414 M.

autịsme, m  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

autịstic adv: ~no A sh. <prim> min 29 var, 528 M.

ạuto(mobị́l), m  sh. <prim> min 21 var, 555 M.

ạutobus, bus, m  sh; sh2. <prim> min 32 var, 589 M.

autọgráf, m  sh. <prim> min 26 var, 593 M.

automa̠tic comp: -mạ́ticer [ts], adv: -mạ́ticno A sh. <prim> min 22 var, 555 M.

auxiliạ́r vẹrb, m  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

avañçẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 352 M.

avantạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <ang> min 10 var, 334 M.

aventu̠ra, f  sh. <prim> min 22 var, 518 M.

baccalạur, m  sh. <prim> min 9 var, 330 M.

baccalauréạ́t gen: -a̠te, m  sh. <prim> min 8 var, 285 M.

bacịll, m  sh. <prim> min 29 var, 597 M.

bacịllus gen: bacìlle, m  sh. <prim> min 15 var, 491 M.

bạcken, c-  V sh. <ang> min 12 var, 323 M.

ba̠den, c-  V sh. <ang> min 8 var, 193 M.

bạecker, m  sh. <prim> min 16 var, 357 M.

baggạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 11 var, 435 M.

balcọ́n, m  sh. <prim> min 15 var, 496 M.

ball, m  sh. <prim> min 11 var, 332 M.

ballẹt gen: ~te, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

ballọ́n, m  sh. <prim> min 13 var, 447 M.

bạ́lna, f  sh. <prim> min 12 var, 326 M.

bạlti A sh. <cont> min 17 var, 500 M.

banca, f  sh. <prim> min 16 var, 389 M.

band, m  sh. <prim> min 14 var, 445 M.

bạnda, f  sh. <prim> min 11 var, 444 M.

ba̠nja, f  sh. <prim> min 18 var, 481 M.

bank, m  sh. <prim> min 33 var, 597 M.

bankrọtt, m  sh. <prim> min 10 var, 424 M.

barbẹ́r, m  sh. <prim> min 17 var, 445 M.

bạrda, m  sh. <prim> min 25 var, 562 M.

baromẹ́ter, m  sh. <prim> min 31 var, 578 M.

barrạcka, f  sh. <prim> min 8 var, 390 M.

barrica̠da, f  sh. <prim> min 35 var, 603 M.

barriéra, f  sh. <prim> min 25 var, 581 M.

basạl adv: ~no A sh; sh2. <ang> min 8 var, 324 M.

basạ́r, m  sh; sh2. <prim> min 15 var, 410 M.

ba̠sé, f  sh. <prim> min 14 var, 483 M.

ba̠sic adv: ~no A sh. <ang> min 3 var, 95 M.

basịlica, f  sh. <prim> min 29 var, 603 M.

basịlka, f  sh. (bot) <prim> min 27 var, 506 M.

bass, m  sh. <prim> min 16 var, 501 M.

bassẹñ, m  sh; sh2. <prim> min 12 var, 276 M.

bataljọ́n, m  sh. <prim> min 30 var, 584 M.

bavị́an, m ZOOL  sh. <prim> min 32 var, 608 M.

ba̱za, f  sh. <cont> min 7 var, 161 M.

bébẹ́, n!  sh. <prim> min 14 var, 490 M.

bẹ́ber, m ZOOL  sh. <prim> min 17 var, 375 M.

begịn gen ~ne, m  sh; sh2. <ang> min 7 var, 193 M.

begịnnen pret: begạnn-, ppp: begọnnen, c-  V sh; sh2. <prim> min 9 var, 318 M.

bél A sh. <prim> min 14 var, 424 M.

belarụs, m  sh. <ethno>.

Belarụs̕, f  sh. <ethno>.

belarụsk A sh. <ethno>.

belarụska, f  sh. <ethno>.

Belarụski sh. <ethno>.

belgh, m  sh. =↑beljh (1m) <ethno>.

Bẹlghie, m  sh. =↑Beljhiqe: La ~ <ethno>.

bẹlghis A sh. =↑beljh (2) <ethno>.

bẹlghisse, f  sh. =↑beljh (1f) <ethno>.

beljh (1f), f  sh. =↑belghisse <ethno>.

beljh (1m), m  sh. =↑belgh <ethno>.

beljh (2) A sh. =↑belghis <ethno>.

Beljhi̱qe: La ~, f  sh. =↑Belghie <ethno>.

bes-, ↑bez   min 0 var.

besplạ́tno adv sh. <cont> min 5 var, 112 M.

bẹstia, f  sh. <prim> min 10 var, 464 M.

bẹtter A sh. <ang> min 7 var, 189 M.

bez +gen. pr sh. <cont> min 14 var, 196 M.

bi pt sh. <cont> min 11 var, 196 M.

bịathlon, n  sh. <prim> min 26 var, 576 M.

bịblia, f  sh. <prim> min 31 var, 582 M.

bibliothẹ́ké, f  sh. <prim> min 22 var, 509 M.

bi̠den, c- CMRC  V sh. <ang> min 8 var, 194 M.

bịer, m  sh. <prim> min 16 var, 358 M.

bilaterạl adv: ~no A sh. <prim> min 19 var, 421 M.

bilinguịsme, m  sh. <prim> min 15 var, 479 M.

biljẹt gen: ~te, m  sh; sh2; sh3. <prim> min 24 var, 401 M.

bị́n conj: sam, sis, es, som, sít, son V sh. <ang> min 16 var, 356 M.

binạ́r adv: ~no A sh. <prim> min 23 var, 497 M.

biografịa, f  sh. <prim> min 27 var, 576 M.

biogra̱fic adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 583 M.

biologịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

biolo̱gic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

biometrịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

bịorythme, m  sh. <prim> min 21 var, 562 M.

biotọp, m  sh. <prim> min 32 var, 603 M.

bịskop, m  sh. <prim> min 33 var, 602 M.

bi̠son, n ZOOL  sh. <prim> min 29 var, 593 M.

bit gen: ~te, m  sh. <ang> min 8 var, 194 M.

bi̠té, f ZOOL  sh. <prim> min 11 var, 199 M.

bi̠ten, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

bịtter A sh. <ang> min 4 var, 158 M.

bitu̱men, n  sh. <prim> min 34 var, 610 M.

bịznessmaen, m  sh. <prim> min 12 var, 236 M.

blád A sh. <prim> min 19 var, 534 M.

blanchẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 432 M.

bla̱sé, f ANAT  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

blạu A sh. <prim> min 13 var, 357 M.

blind adv: ~o A sh. <ang> min 4 var, 158 M.

bloc gen: ~ke, m  sh. <prim> min 17 var, 461 M.

blockẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 17 var, 453 M.

blód, m  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

blọ́kha, f ZOOL  sh. <prim> min 26 var, 584 M.

bọa, f ZOOL  sh. <prim> min 32 var, 502 M.

bóg, m  sh. <ang> min 8 var, 194 M.

Bolgạ́rija, f  sh. <ethno>.

bọlgarín, m  sh. <ethno>.

bọlgarka, f  sh. <ethno>.

bolgạrsk A sh. <ethno>.

Bolgạrski, m  sh. <ethno>.

bombardëmẹnt, m  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

bonbọn, n  sh. <prim> min 9 var, 294 M.

bo̠nus, m  sh. <prim> min 20 var, 345 M.

bọrsuk, m ZOOL  sh. <prim> min 10 var, 200 M.

bos̕a̠nac̕, m  sh. <ethno>.

bọs̕anka, f  sh. <ethno>.

bọs̕ansk A sh. <ethno>.

Bọsna, f  sh. <ethno>.

brạ́n V sh. <cont> min 3 var, 124 M.

breviạ́r, m RELIG  sh. <prim> min 17 var, 442 M.

Brezọneg, m  sh. <ethno>.

briljạnt adv: ~o, m  A sh. <prim> min 16 var, 385 M.

brịngen pret: braght-, ppp: braght, c-  V sh. <ang> min 4 var, 198 M.

brit (f), f  sh. <ethno>.

brit (m), m  sh. <ethno>.

Brịt̕ën: Grẹit ~ sh. <ethno>.

brịt̕ish A sh. <ethno>.

brịtva, f  sh. <prim> min 15 var, 223 M.

brjeg, m  sh. <prim> min 8 var, 139 M.

bród, m  sh. <ang> min 7 var, 200 M.

bro̠der, m  sh. <ang> min 13 var, 449 M.

broest, m  sh. <ang> min 10 var, 194 M.

brów, ocbrów, m  sh; sh2. <prim> min 15 var, 344 M.

brún A sh. <prim> min 16 var, 344 M.

brutạl comp: -a̠ler, adv: -ạlno A sh. <prim> min 25 var, 558 M.

brụtto, n  sh. <prim> min 23 var, 483 M.

bu̠den, c+  V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

buerọ́, n  sh. <prim> min 17 var, 430 M.

buerokratịa, f  sh. <prim> min 33 var, 614 M.

buk, m BOT  sh. <prim> min 18 var, 354 M.

búk, m  sh. <ang> min 10 var, 194 M.

bụrsté, f  sh. <prim> min 18 var, 340 M.

bus ↑autobus, m  sh. <prim> min 11 var, 196 M.

butẹljé gen: -lje, f  sh. <prim> min 24 var, 529 M.

bụtter, m  sh. <prim> min 9 var, 312 M.

bỵster adv: -stro A sh. <cont> min 6 var, 204 M.

cabi̠na, f  sh. <prim> min 28 var, 588 M.

cád A sh. <prim> min 12 var, 308 M.

cafẹ́ (1), m  sh. <prim> min 27 var, 557 M.

cafẹ́ (2), m!  sh. <prim> min 26 var, 572 M.

caféterịa, f  sh. <prim> min 27 var, 562 M.

calculatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 560 M.

calculẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 11 var, 464 M.

calendạ́r, m  sh. <prim> min 18 var, 496 M.

calorịa, f  sh. <prim> min 29 var, 557 M.

cạmbje, m  sh. <prim> min 8 var, 239 M.

camẹ́l, m ZOOL  sh. <prim> min 21 var, 424 M.

cạmera (1), f  sh. <prim> min 23 var, 548 M.

cạmera (2), f  sh. <prim> min 20 var, 486 M.

camouflạ́jh, m  sh. <prim> min 23 var, 574 M.

campạnja [n-j], f  sh. <prim> min 31 var, 613 M.

cạmping, f  sh. <prim> min 29 var, 593 M.

cancellạ́ria, f  sh; sh2. <prim> min 10 var, 360 M.

cạncer, m  sh. <prim> min 14 var, 291 M.

candidạ́t, m  sh. <prim> min 27 var, 578 M.

cap, m  sh; sh2. <prim> min 14 var, 337 M.

ca̠pen, c+  V sh; sh2; sh3. <prim> min 5 var, 217 M.

capitạl, m  sh. <prim> min 28 var, 557 M.

capitalịsme, m  sh. <prim> min 18 var, 501 M.

capitalịst, m  sh. <prim> min 18 var, 501 M.

capitạ́n, m  sh. <prim> min 32 var, 592 M.

capi̠tul gen: -tle, m  sh. <prim> min 14 var, 443 M.

cạpsula, f  sh. <prim> min 32 var, 593 M.

capụccea [ttsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 16 var, 420 M.

cardinạl, m  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

cạrga, f  sh. <ang> min 5 var, 225 M.

cargạ́n V sh; sh2. <ang> min 6 var, 245 M.

cạ́riés gen: ~̕e, m  sh. <prim> min 23 var, 523 M.

carnéọ́l, m  sh. <prim> min 11 var, 335 M.

carnevạl, m  sh. <prim> min 28 var, 590 M.

cạrta, f  sh. <prim> min 18 var, 493 M.

cartẹl gen: ~le, m  sh. <prim> min 19 var, 513 M.

cás gen: case, m  sh. <prim> min 7 var, 239 M.

caséị́n, m  sh. <prim> min 34 var, 613 M.

casi̠no, n  sh. <prim> min 25 var, 568 M.

cassẹtta, f  sh. <prim> min 19 var, 501 M.

cạsta, f  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

castanjẹttas, f pl  sh. <prim> min 32 var, 563 M.

Castelja̠no, m  sh; sh2. <ethno>.

casuịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 21 var, 544 M.

catalạ́ (1), m  sh. <ethno>.

Catalạ́ (2) sh. <ethno>.

catalạ́n A sh. <ethno>.

catala̠na, f  sh. <ethno>.

Catalu̠nja, f  sh. <ethno>.

causạl adv: ~no A sh. <prim> min 20 var, 493 M.

cautiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 302 M.

cavạl, m ZOOL  sh. <prim> min 10 var, 191 M.

cavalerịa, f  sh. <prim> min 20 var, 559 M.

cavaljẹ́r, m  sh. <prim> min 19 var, 538 M.

cẹ́bula, f  sh. <prim> min 16 var, 309 M.

cẹdula, f  sh. <prim> min 7 var, 276 M.

cel A sh. <cont> min 11 var, 172 M.

cél, m  sh. <prim> min 13 var, 300 M.

cẹnter gen: -tre, m  sh. <prim> min 19 var, 545 M.

centimẹ́ter, m  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

cẹntner, m  sh. <prim> min 13 var, 300 M.

cerc, m  sh. <prim> min 13 var, 350 M.

ceremọ́nia, f  sh. <prim> min 28 var, 577 M.

cert A sh. <ang> min 9 var, 254 M.

cerv, m ZOOL  sh. <prim> min 12 var, 208 M.

chamạ́eleon [k], n ZOOL  sh. <prim> min 31 var, 613 M.

champiọ́n, m  sh. <prim> min 18 var, 407 M.

çhạñçé, f  sh. <prim> min 16 var, 466 M.

çhantạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 13 var, 266 M.

chạos [k], m  sh. <prim> min 16 var, 406 M.

chao̱tic [k-k] comp: -cer [k-ts], adv: ~no A sh. <prim> min 16 var, 406 M.

charactérisẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 13 var, 448 M.

charactérịstic [k-k] comp: -cer [k-ts] A sh; sh2. <prim> min 16 var, 496 M.

çharm m, m  sh. <prim> min 10 var, 281 M.

chekh, m  sh. <ethno>.

chémịa [k], f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

chern A sh. <cont> min 9 var, 163 M.

chẹshka, f  sh. <ethno>.

Chẹshtina sh. <ethno>.

chesk A sh. <ethno>.

Chẹsko, n  sh. <ethno>.

chẹsnek, m  sh. <cont> min 10 var, 184 M.

çhiffrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 21 var, 501 M.

chinchịlla, f  sh. <prim> min 31 var, 578 M.

chinị́n V sh; sh2. <cont> min 12 var, 201 M.

chirụrg [k], m  sh. <prim> min 27 var, 518 M.

chirurgịa [k], f  sh. <prim> min 26 var, 465 M.

chist adv: ~o A sh; sh2. <cont> min 13 var, 203 M.

chistị́n V sh; sh2. <cont> min 13 var, 203 M.

chistjẹ́nie, n  sh; sh2. <cont> min 13 var, 203 M.

chlór [k], m  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

chór [k], m  sh. <prim> min 29 var, 585 M.

choréografịa [k], f  sh. <prim> min 33 var, 595 M.

choréogra̱fic [k] adv: ~no A sh. <prim> min 33 var, 605 M.

chróm [k], m  sh. <prim> min 24 var, 566 M.

chro̱nic [k] adv: ~noMED  A sh. <prim> min 32 var, 572 M.

chronologịa [k], f  sh. <prim> min 32 var, 606 M.

chrysanthẹ́mé [k], f  sh. <prim> min 28 var, 595 M.

cịfra, f  sh. <prim> min 16 var, 462 M.

cịnema, f  sh. <prim> min 14 var, 278 M.

cịrcul pl: circles, m  sh. <prim> min 15 var, 464 M.

circulatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 23 var, 512 M.

cịrcus [ts-k] gen: -ce [ts-ts], m  sh. <prim> min 34 var, 613 M.

citẹ́, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

citédạ́n, m  sh. <prim> min 9 var, 249 M.

citẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 26 var, 569 M.

citrọ́n, m  sh. <prim> min 5 var, 177 M.

civịl adv: ~no A sh. <prim> min 24 var, 527 M.

civilisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 25 var, 559 M.

cíz (ci̠zek) gen: ci̠ze (cị́zke), m (dim)  sh. <prim> min 15 var, 378 M.

clakẹ̈r, m  sh. <prim> min 8 var, 335 M.

clạssé, f  sh. <prim> min 25 var, 563 M.

classificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 27 var, 578 M.

clạusula, f  sh. <prim> min 24 var, 536 M.

clé adv sh. <prim> min 7 var, 71 M.

clémenti̠né, f  sh. <prim> min 13 var, 447 M.

click, m  sh. <prim> min 11 var, 296 M.

clịcken, c-  V sh. <prim> min 10 var, 256 M.

cloa̠ca gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 22 var, 454 M.

clọun, m  sh. <prim> min 20 var, 422 M.

coalitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 592 M.

cód, m  sh. <prim> min 32 var, 610 M.

codificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 16 var, 406 M.

coéxistẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh; sh2. <prim> min 12 var, 336 M.

coherẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 12 var, 358 M.

cohọrta, f  sh. <prim> min 28 var, 486 M.

coincidẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <ang> min 4 var, 215 M.

cold A sh. <prim> min 13 var, 347 M.

collaboratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f HIST  sh. <prim> min 11 var, 358 M.

collaborẹ́ren, c- HIST  V sh. <prim> min 9 var, 344 M.

collạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 26 var, 539 M.

collạps, m  sh. <prim> min 21 var, 398 M.

collectiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 18 var, 499 M.

collisiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 14 var, 412 M.

collọquium gen: -quie, n ACAD  sh. <prim> min 32 var, 591 M.

colọnna (1), f  sh; sh2; sh3. <prim> min 12 var, 376 M.

colọnna (2), f  sh. <prim> min 24 var, 557 M.

colonna̠da, f  sh. <prim> min 19 var, 525 M.

co̱lor, m  sh. <ang> min 12 var, 391 M.

combinatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 14 var, 391 M.

comfọrt, m  sh. <prim> min 20 var, 548 M.

commạnda, f  sh. <prim> min 9 var, 224 M.

commandạnt / commandẹ̈r, m  sh. <prim> min 22 var, 492 M.

commentạ́r gen: -a̠re, m  sh. <prim> min 25 var, 489 M.

commissiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 566 M.

commụ́n A sh. <ang> min 7 var, 229 M.

communalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <ang> min 4 var, 180 M.

communicatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 588 M.

communicẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 13 var, 441 M.

communitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

commutatị́v A sh. <prim> min 23 var, 522 M.

companịa, f  sh. <prim> min 16 var, 434 M.

comparatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 4 var, 245 M.

comparatị́v (1), m  sh; sh2. <prim> min 8 var, 319 M.

comparatị́v (2) A sh. <ang> min 7 var, 239 M.

cọmpass, m  sh. <prim> min 20 var, 391 M.

complémentạ́r A sh. <prim> min 15 var, 394 M.

complénị́n V sh. <ang> min 2 var, 105 M.

complẹ́t A sh. <prim> min 21 var, 549 M.

complétẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 437 M.

complexitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 17 var, 377 M.

complị́c̕ gen: -i̠ce, m  sh. <prim> min 10 var, 346 M.

complicatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 448 M.

componẹnta, f  sh; sh2. <prim> min 12 var, 307 M.

componẹ́ren, c- MUS  V sh. <prim> min 18 var, 439 M.

compọ́sit A sh. <ang> min 6 var, 174 M.

compositiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 294 M.

compromịs gen: -ịsse, m  sh. <prim> min 16 var, 496 M.

comtạ́t gen: -a̠te, m  sh. <prim> min 12 var, 418 M.

comu̠na, f  sh. <prim> min 22 var, 505 M.

concentratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 496 M.

concentrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 474 M.

concẹpt, m  sh. <prim> min 15 var, 483 M.

concernạ́n V sh. <ang> min 6 var, 229 M.

conclạ́v gen: -a̠ve, m  sh. <prim> min 24 var, 557 M.

conclusiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 12 var, 306 M.

condensạ́t gen: -a̠te, m  sh. <prim> min 32 var, 598 M.

condensẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 25 var, 527 M.

conditiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 11 var, 429 M.

conditionạl gen: -a̠le, m  sh. <prim> min 5 var, 218 M.

condolẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 9 var, 340 M.

cọndor, m  sh. <prim> min 37 var, 610 M.

conferẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 19 var, 508 M.

confidentiạl A sh. <prim> min 10 var, 369 M.

confirmạ́n V sh. <ang> min 9 var, 289 M.

confirmatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 8 var, 249 M.

confiscẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 23 var, 559 M.

conflịct, m  sh. <prim> min 28 var, 560 M.

conglomerạ́t gen: -a̠te, m  sh. <prim> min 30 var, 593 M.

congruẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 20 var, 514 M.

conjugatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 11 var, 346 M.

conjugẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 17 var, 439 M.

conséquẹ́nto adv sh. <prim> min 9 var, 334 M.

conservạ́n V sh; sh2. <ang> min 8 var, 249 M.

conservẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 25 var, 525 M.

consị́l gen: -i̠le, m  sh. <prim> min 12 var, 429 M.

consịsten, c+  V sh. <ang> min 9 var, 244 M.

consistẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 18 var, 431 M.

consolidẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 25 var, 572 M.

consonạnt, m  sh. <prim> min 10 var, 287 M.

conspiratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 9 var, 336 M.

constạnt adv: ~o A sh. <prim> min 19 var, 403 M.

constatatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 6 var, 179 M.

constatẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 4 var, 169 M.

constellatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 15 var, 400 M.

constructiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 369 M.

cọnsul, m  sh. <prim> min 34 var, 603 M.

consultạnt, m  sh. <prim> min 12 var, 252 M.

consultatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 24 var, 549 M.

consumẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 16 var, 408 M.

contạct, m  sh. <prim> min 15 var, 401 M.

contactẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 11 var, 211 M.

contạ́n V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

conténẹ́n V sh; sh2. <ang> min 8 var, 329 M.

cọntext, m  sh. <prim> min 14 var, 398 M.

continẹnt, m  sh; sh2. <prim> min 26 var, 577 M.

continentạl A sh; sh2. <prim> min 16 var, 501 M.

continuạ́n V sh; sh2. <ang> min 7 var, 279 M.

continuitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh; sh2. <prim> min 10 var, 358 M.

contra- pfx sh. <prim> min 24 var, 515 M.

contractiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 351 M.

contrạst, m  sh. <prim> min 31 var, 599 M.

contribụën, c+  V sh. <ang> min 8 var, 319 M.

contributiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

conventiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 30 var, 593 M.

convergẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 29 var, 591 M.

conversatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 11 var, 359 M.

convẹrter, m  sh. <prim> min 17 var, 479 M.

convertẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 21 var, 542 M.

convẹx A sh. <prim> min 20 var, 405 M.

convictiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 249 M.

convịncen, c+  V sh. <ang> min 8 var, 249 M.

copiẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 33 var, 591 M.

cọrda, f  sh. <prim> min 19 var, 535 M.

cọrpor, m  sh. <prim> min 11 var, 293 M.

corporatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 495 M.

corrẹct, +↑rect +↑direct +↑djas  A sh. <prim> min 20 var, 484 M.

correctiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 346 M.

correspọnden, c+  V sh. <ang> min 9 var, 289 M.

correspondẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh; sh2. <ang> min 7 var, 222 M.

correspọndendo adv sh. <ang> min 5 var, 195 M.

correspondẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 546 M.

corrigẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 21 var, 543 M.

corsạ́jh, m  sh. <prim> min 14 var, 457 M.

cọ́rté gen: ~e, f  sh. <ang> min 7 var, 249 M.

córtésịa, f  sh. <ang> min 8 var, 289 M.

corv, m  sh. =↑vrana <prim> min 19 var, 447 M.

cọrva, f  sh. <prim> min 28 var, 484 M.

cọsta, f  sh. <prim> min 13 var, 376 M.

costạ́n V sh. <prim> min 18 var, 413 M.

crass A sh. <prim> min 9 var, 292 M.

créạ́n V sh. <prim> min 12 var, 251 M.

créatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 7 var, 319 M.

créativitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 26 var, 570 M.

créatu̠ra, f  sh. <prim> min 12 var, 425 M.

crẹ́den, c+  V sh. <prim> min 12 var, 270 M.

créẹ́ren, c-  V sh. +↑-ẹ́ren <prim> min 18 var, 391 M.

cre̠ma, f  sh. <prim> min 28 var, 574 M.

crematọ́rium pl: -tọ́ries, n  sh. <prim> min 31 var, 593 M.

croassạñ, m  sh. <prim> min 12 var, 331 M.

crucifịx gen: -fi̠ce, m  sh. <prim> min 16 var, 487 M.

crụsta, f  sh. <prim> min 10 var, 339 M.

cúb, m  sh. <prim> min 13 var, 479 M.

culminatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 513 M.

cult, m  sh. <prim> min 25 var, 577 M.

cultu̠ra, f  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

cu̱pa, m  sh; sh2. <prim> min 22 var, 439 M.

curájh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 11 var, 370 M.

curạ́n V sh. <prim> min 11 var, 356 M.

currịculum pl: -la, n  sh; sh2. <prim> min 6 var, 137 M.

currịer, m  sh. <prim> min 22 var, 525 M.

curs, m  sh. <prim> min 30 var, 590 M.

cutịcula, f MED  sh. <prim> min 14 var, 469 M.

daimạ adv sh. <cont> min 3 var, 10 M.

dál, m  sh. <prim> min 14 var, 324 M.

da̠lek adv: ~o,comp: dalsher A sh. <cont> min 10 var, 189 M.

dạlsher A sh. <cont> min 4 var, 140 M.

dan, m  sh. <prim> min 33 var, 571 M.

dạ́n V sh. <prim> min 13 var, 343 M.

dạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 19 var, 529 M.

danceạ́n [tsa] V sh. <prim> min 20 var, 534 M.

dank x, m  sh. <ang> min 10 var, 243 M.

dạnken, c-  V sh. <prim> min 10 var, 243 M.

Dạnmark, m  sh. <ethno>.

Dạnsk (1), m  sh. <ethno>.

dạnsk (2) A sh. <ethno>.

dạnsker (f), f  sh. <ethno>.

dạnsker (m), m  sh. <ethno>.

dar, m  sh; sh2. <cont> min 12 var, 191 M.

da̠ta, f  sh. <prim> min 31 var, 556 M.

da̠tes, n pl  sh. <prim> min 13 var, 321 M.

datị́v, m  sh. <prim> min 12 var, 276 M.

de art sh; sh2; sh3. <prim> min 11 var, 334 M.

débạtté, f  sh. <prim> min 25 var, 573 M.

décadẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 22 var, 549 M.

décẹmber, m  sh. <prim> min 13 var, 440 M.

déçhiffrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 24 var, 543 M.

décimạl A sh. <prim> min 21 var, 415 M.

décimẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 17 var, 400 M.

décimẹ́ter, m  sh. <prim> min 33 var, 614 M.

décisiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 8 var, 279 M.

déclinatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 563 M.

déclinẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 7 var, 370 M.

décọr, f  sh. <prim> min 23 var, 415 M.

décoratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 25 var, 479 M.

décorẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 412 M.

dẹd, n  demPrn sh. ↑de, ↑e, ↑ed <ang> min 8 var, 198 M.

dédụcen, c+  V sh; sh2. <ang> min 5 var, 285 M.

déductiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <ang> min 6 var, 285 M.

dẹ́en, c-  V sh. <prim> min 8 var, 273 M.

défensi̱va, f  sh. <prim> min 18 var, 409 M.

définẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 22 var, 464 M.

définitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 545 M.

déflatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 32 var, 602 M.

dél (1), m  sh; sh2. <prim> min 14 var, 359 M.

dél (2), m  sh. <prim> min 18 var, 299 M.

délạ́n V sh; sh2. <cont> min 9 var, 161 M.

délégatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 581 M.

dẹ́len, c+  V sh. <prim> min 19 var, 329 M.

delfị́n gen: -i̠ne, m  sh. <prim> min 33 var, 608 M.

délị́rium gen: -ie, n  sh. <prim> min 22 var, 471 M.

démẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 25 var, 458 M.

demm, m/n  demPrn sh. +↑jem, ↑-m (2) <prim>.

démogra̱fic adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

démokratịa, f  sh. <prim> min 34 var, 612 M.

démolẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 17 var, 439 M.

démonstratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 590 M.

démonstratị́v A sh. <prim> min 15 var, 491 M.

"démonstratịv pronọ́m", m  sh. <prim> min 7 var.

démonstrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 489 M.

démontạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 15 var, 443 M.

den (pl.) art sh. <prim> min 13 var, 359 M.

den (sg.) art sh; sh2. <prim> min 14 var, 362 M.

dẹnn, m  demPrn sh. ↑de, ↑e, ↑on <prim>.

dẹnne, m/n gen.  demPrn sh. <prim>.

dent, m  sh. <prim> min 19 var, 397 M.

dentạl A sh. <prim> min 18 var, 405 M.

dentịst, m  sh. <prim> min 16 var, 511 M.

dénunciatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 18 var, 486 M.

déodorạnt, m  sh. <prim> min 30 var, 597 M.

dépẹnden, (ab …) c+  V sh. <ang> min 6 var, 235 M.

dépọ́ gen: ~ë, n  sh. <prim> min 22 var, 500 M.

déportatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 496 M.

déportẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 25 var, 518 M.

dérivạ́n V sh. <ang> min 9 var, 333 M.

déscobẹrta, f  sh. <ang> min 8 var, 249 M.

déscrịben, c+  V sh. <ang> min 9 var, 322 M.

déscriptiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 9 var, 322 M.

désertẹ̈r, m  sh. <prim> min 24 var, 554 M.

désertiọ́n / désertẹ̈rstvo [ts] gen: -o̱ne, f/n  sh. <prim> min 28 var, 583 M.

désị́r gen: -i̠re, m  sh; sh2. <ang> min 8 var, 249 M.

déstillatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 451 M.

détạil, m  sh. <prim> min 20 var, 529 M.

détẹctor gen: -o̠re, m  sh. <prim> min 30 var, 548 M.

détergẹnt, m  sh; sh2. <prim> min 12 var, 370 M.

déterminẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 469 M.

dévastạ́n V sh. <ang> min 9 var, 291 M.

déviạ́n V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

déviatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 10 var, 339 M.

dextrị́n gen: -i̠ne, m  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

dextro̱sa, f  sh. <prim> min 30 var, 561 M.

déz num sh. <prim> min 27 var, 557 M.

dézt, (de ~)  A sh. <prim> min 23 var, 553 M.

, pl. nom/acc  demPrn sh. <prim>.

diabẹ́t(és) gen: -te (-tesse), m  sh. <prim> min 26 var, 524 M.

diabẹ́tic /~a, m /f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

dia̠bol gen: -ạ́ble, m  sh. <prim> min 16 var, 519 M.

diagnọ́sé, f  sh. <prim> min 34 var, 610 M.

diagnọstic adv: ~no A sh. <prim> min 34 var, 610 M.

dialẹkt, m  sh. <prim> min 29 var, 605 M.

dialy̱sé, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

diạ́r gen: -a̠re, m  sh. <prim> min 10 var, 235 M.

dictạ́t gen: -a̠te, m  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

dictéren, c-  V sh. <prim> min 30 var, 595 M.

dictionạ́r gen: -na̠re, m  sh. <ang> min 7 var, 229 M.

dịé, f. nom/acc  demPrn sh. +↑de, ↑-é <prim>.

dịer, f. dat  demPrn sh. +↑jer <prim>.

die̱ta, f  sh. <prim> min 28 var, 594 M.

dietẹ́tic adv: ~no A sh. <prim> min 32 var, 598 M.

differẹncea (1) [tsa], gen: -ce, f  sh. <ang> min 18 var, 475 M.

differẹncea (2) [tsa], gen: -ce, f MATH  sh. <prim> min 18 var, 475 M.

differencẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 5 var, 290 M.

differenciatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 5 var, 340 M.

differẹnt A sh. <ang> min 8 var, 319 M.

di̱ghen, c-  V sh. <prim> min 10 var, 257 M.

digitạl A sh. <prim> min 28 var, 385 M.

dík gen: di̱ke, m  sh. <prim> min 14 var, 422 M.

dilatatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 19 var, 432 M.

dilettạnt, m  sh. <prim> min 31 var, 595 M.

dím demPrn sh. +↑dí, ↑jim .

dimensiọ́n, f  sh. <prim> min 23 var, 417 M.

di̱ne demPrn sh. +↑(gram: gen.) .

di̱nen demPrn sh. +↑(gram: gen.) .

dinosạur, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

diocésạ́n A sh. <prim> min 15 var, 500 M.

diocẹ́sé, f  sh. <prim> min 15 var, 472 M.

diplomatịa, f  sh. <prim> min 18 var, 513 M.

dirẹct A sh. <prim> min 17 var, 358 M.

dirẹctor gen: -o̠re, m  sh. <prim> min 24 var, 553 M.

dirigẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 10 var, 470 M.

disạiner, m  sh. <prim> min 20 var, 433 M.

discrepạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 9 var, 289 M.

discriminatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 573 M.

discriminẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 513 M.

disk, m  sh. <ang> min 14 var, 373 M.

dispa̠ren, c+  V sh. <ang> min 8 var, 249 M.

distạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 12 var, 376 M.

distrịct, m  sh. <prim> min 9 var, 344 M.

dị́up A sh. <ang> min 10 var, 212 M.

di̠va, f  sh. <prim> min 28 var, 592 M.

divergẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 20 var, 403 M.

divẹrs A sh. <prim> min 9 var, 337 M.

diversitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh; sh2. <ang> min 10 var, 424 M.

dividẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 7 var, 324 M.

djas adv sh. <prim> min 13 var, 81 M.

dje̠ti gen: dje̠tje, m  sh. <cont> min 6 var, 154 M.

djẹvca [k] gen: -vce [ts], dim: -vchina, -vochka, f  sh. <cont> min 11 var, 194 M.

do C sh. <prim> min 17 var, 369 M.

dọbro adv sh. <cont> min 12 var, 191 M.

doctri̠na, f  sh. <prim> min 25 var, 454 M.

doef A sh. <ang> min 9 var, 194 M.

dọ́eré, f  sh. <prim> min 14 var, 342 M.

dọétsh A sh. <ethno>.

Dọétsh sh. <ethno>.

dọétshe, f  sh. <ethno>.

dọétsher pl -tshes, m  sh. <ethno>.

Dọétshland, n!  sh. <ethno>.

dọghter, f  sh. <prim> min 18 var, 373 M.

dọgma, n  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

dogma̱tic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 34 var, 615 M.

dól, m  sh. <prim> min 8 var, 251 M.

dóm, m  sh. <prim> min 7 var, 287 M.

domicị́l gen: -i̠le, m  sh. <prim> min 12 var, 377 M.

dominạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 19 var, 403 M.

dominẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 23 var, 445 M.

dona̠tor gen: -o̠re, m  sh. <prim> min 17 var, 445 M.

dorsạlMED  A sh. <prim> min 12 var, 373 M.

dọ́sé, f  sh. <prim> min 27 var, 550 M.

draenạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 27 var, 549 M.

drạ́g A sh; sh2; sh3. <prim> min 17 var, 381 M.

dra̱ma, n  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

drama̱tic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 36 var, 615 M.

drạstic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 25 var, 446 M.

dreght A sh. <prim> min 9 var, 320 M.

dreghtạ́n [-εj-] V sh; sh2; sh3. <prim> min 10 var, 385 M.

drẹ́u (drẹ́v-) gen: drẹ́ve, m  sh. <prim> min 13 var, 237 M.

drév-, ↑dréu   min 0 var.

dro̱gé / dro̱ga, f  sh. <prim> min 22 var, 400 M.

drọmedár, m  sh. <prim> min 27 var, 582 M.

du̠bel A sh. <prim> min 14 var, 369 M.

duẹ́, ↑duó   min 0 var.

duẹtt, m  sh. <prim> min 12 var, 300 M.

dụo, n  sh. <prim> min 24 var, 438 M.

duọ́, duẹ́ num sh. <prim> min 29 var, 543 M.

duọ́t, duẹ́t de ~ A sh. <prim> min 9 var, 227 M.

"duọ́tno" adv sh. ↑duó, ↑-no <prim> min 8 var.

dush, m  sh. <prim> min 18 var, 441 M.

dushen, c+  V sh. <prim> min 18 var, 441 M.

dushen sé, c+  V sh. <prim> min 17 var, 431 M.

dva̠ce num sh. ↑-ce <prim> min 12 var, 344 M.

dvor, m  sh. <cont> min 12 var, 203 M.

dykh, m  sh. <cont> min 9 var, 167 M.

dykhạ́n V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

dykhạ́nie, n  sh. <cont> min 10 var, 169 M.

dyna̱mic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 36 var, 615 M.

dyslexịa, f  sh. <prim> min 33 var, 607 M.

é C sh. <prim> min 19 var, 369 M.

e, e̱de, ed' demArt sh; sh2; sh3. <prim> min 8 var, 179 M.

ẹd (1) demPr sh. <prim> min 12 var, 286 M.

ed (2) pPr sh. <prim> min 10 var, 224 M.

"e̱dan" adv sh. ↑e + ↑dan <primf> min 5 var.

e̱de, ↑e, ede, ed   min 0 var.

éditiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 12 var, 406 M.

effẹct, m  sh; sh2. <prim> min 14 var, 488 M.

effectị́v A sh. <prim> min 8 var, 318 M.

efficiẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 12 var, 427 M.

ẹ́gen A sh. <ang> min 6 var, 193 M.

égocentrịsme, m  sh. <prim> min 20 var, 549 M.

égoịsme, m  sh. <prim> min 27 var, 584 M.

Ẹ́ire, n  sh. =↑Aérlaend <ethno>.

ẹ́irënnakh (1f), f  sh. =↑aérishwhómen <ethno>.

ẹ́irënnakh (1m), m  sh. =↑aérishmen <ethno>.

ẹ́irënnakh (2) A sh. =↑aérish <ethno>.

ékologịa, f  sh. <prim> min 33 var, 607 M.

ékonomịa, f  sh. <prim> min 31 var, 592 M.

ẹ́kosystéma, n  sh. <prim> min 30 var, 595 M.

ékrạ́n, m  sh. <prim> min 16 var, 331 M.

elefạnt, m  sh. <prim> min 20 var, 410 M.

elẹktric adv: ~no A sh. <prim> min 33 var, 610 M.

elẹktricár /~ia, m /f  sh. <prim> min 30 var, 596 M.

elektricitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 27 var, 583 M.

elektro̱nic adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

elektrọnica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

elemẹnt, n  sh. <prim> min 31 var, 581 M.

éliminatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 483 M.

éliminẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 406 M.

Ellạda, f  sh. <ethno>.

ellénas, m  sh. <ethno>.

elléni̱da, f  sh. <ethno>.

ellénik A sh. <ethno>.

Ellénikạ sh. <ethno>.

éloquẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 11 var, 388 M.

éloquẹnt adv: -ẹnto A sh. <prim> min 11 var, 348 M.

émigrạnt, m  sh. <prim> min 27 var, 585 M.

émigratiọ́n, f  sh. <prim> min 26 var, 564 M.

émigrẹ́ren V sh. <prim> min 28 var, 579 M.

eminẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 15 var, 424 M.

émissiọ́n gen: -o̱ne, f ECO  sh; sh2. <prim> min 28 var, 587 M.

empi̠ric adv: ~no A sh. <prim> min 15 var, 411 M.

emplégạ́n V sh; sh2. <ang> min 7 var, 324 M.

emplégạ́t f: -ga̠ta, m  sh. <ang> min 8 var, 324 M.

émulgẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 594 M.

en art sh. <prim> min 14 var, 386 M.

én num sh. <prim> min 24 var, 526 M.

"én-ạuter" pPr sh. <prim> min 8 var.

encla̱vé, f  sh. <prim> min 19 var, 507 M.

ẹnde gen: -dée, m  sh. <ang> min 9 var, 194 M.

ẹnden, c-  V sh. <ang> min 8 var, 193 M.

energịa, f  sh. <prim> min 30 var, 605 M.

ëñgajhẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 13 var, 340 M.

Ẹ́nglish sh. <ethno>.

enthusiạsme, m  sh; sh2. min 15 var, 419 M.

énumerạ́n V sh. <ang> min 7 var, 239 M.

enzỵ́m gen: -y̱me, m  sh. <prim> min 28 var, 495 M.

epọcha [k-h], f  sh; sh2. <prim> min 17 var, 519 M.

equa̠tor, m  sh. <prim> min 25 var, 509 M.

equinọctes, !pl  sh. <prim> min 12 var, 371 M.

equivalẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 19 var, 475 M.

equivalẹnt A sh; sh2. <prim> min 14 var, 488 M.

e̠ra, f  sh. <prim> min 22 var, 477 M.

ẹrgil gen: -gle, m  sh. <prim> min 20 var, 424 M.

erogẹ́n A sh. <prim> min 28 var, 539 M.

erọ́tica, f  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

erra̠tic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 7 var, 274 M.

es, 3sg < ↑bín  V sh. <prim> min 18 var, 446 M.

"es; tár es", sg  V sh. <prim> min 18 var.

Espạnja [n-j], f  sh. <ethno>.

Espanjọl sh. <ethno>.

espanjọl (1), m, f: ~a  sh. <ethno>.

espanjọl (2) A sh. <ethno>.

espanjo̱la, f  sh. <ethno>.

esprẹsso gen: -a̠jhe, m!  sh. <prim> min 17 var, 501 M.

ẹssen V sh. <ang> min 12 var, 271 M.

est, m  sh. <prim> min 11 var, 372 M.

esthẹ́tic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 32 var, 614 M.

esthẹ́tica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 595 M.

Ẹ́sti (1), m  sh. <ethno>.

Ẹ́sti (2) sh. <ethno>.

ẹ́sti (3) A sh; sh2. <ethno>.

ẹ́stlane, m  sh. <ethno>.

ẹ́stlanna, f  sh. <ethno>.

étạ́jh, m  sh. <prim> min 6 var, 258 M.

eurolinguịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 29 var, 576 M.

Euro̱pa, f  sh. <prim> min 28 var, 562 M.

europẹ́ (1) pl: ~es, f: ~a, m  sh. <prim> min 22 var, 517 M.

europẹ́ (2) A sh. <prim> min 21 var, 528 M.

Europẹ́ (3), m  sh. <prim> min 19 var, 527 M.

européịsme, m LING  sh. <prim> min 14 var, 491 M.

Euskadi, m  sh. <ethno>.

euskal A sh. <ethno>.

euskaldun (f), f  sh. <ethno>.

euskaldun (m), m  sh. <ethno>.

Euskara sh. <ethno>.

évacuatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 555 M.

évaluatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 10 var, 301 M.

éventualitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 17 var, 519 M.

évidẹnt A sh. <prim> min 16 var, 441 M.

évitạ́n V sh. <ang> min 7 var, 189 M.

exạct A sh; sh2. <prim> min 10 var, 354 M.

exa̠men gen: -ạ́mine, n  sh. <prim> min 17 var, 458 M.

excellẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 21 var, 440 M.

excellẹnt A sh. <prim> min 9 var, 344 M.

exceptiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 8 var, 249 M.

exceptionạlno adv sh. <ang> min 8 var, 249 M.

exclusị́v A sh. <prim> min 27 var, 588 M.

excusán V sh; sh2. <ang> min 8 var, 249 M.

executiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 10 var, 454 M.

exẹmpel gen: -ple, m  sh; sh2. <prim> min 14 var, 442 M.

exemplạ́r A sh; sh2. <prim> min 2 var, 160 M.

exhalatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 9 var, 354 M.

exị́l gen: -i̱le, m  sh. <prim> min 13 var, 364 M.

existẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 17 var, 369 M.

existẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 10 var, 384 M.

exo̱tic A sh. <prim> min 33 var, 613 M.

experiẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

experimẹnt, n  sh. <prim> min 28 var, 579 M.

explicatiọ́n (1) [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 446 M.

explicatiọ́n (2) [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 229 M.

explosiọ́n gen: -sio̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 403 M.

expọrt, m  sh. <prim> min 26 var, 558 M.

expressiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 10 var, 362 M.

extẹnden, c+  V sh; sh2. <ang> min 3 var, 145 M.

extensị́v A sh. <prim> min 10 var, 424 M.

extẹrn A sh. <prim> min 15 var, 397 M.

ẹxtra, m  sh. <prim> min 14 var, 321 M.

extra- A sh. <prim> min 6 var, 390 M.

extraórdinạ́r A sh. <prim> min 8 var, 272 M.

extravagạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 16 var, 460 M.

extrẹ́m A sh. <prim> min 21 var, 423 M.

extrémitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 14 var, 372 M.

ez P sh. <prim> min 20 var, 412 M.

"ezdạ́nie", n  sh. ↑ez, ↑dán <prim> min 28 var.

ezmẹ́na, f  sh. <prim> min 12 var, 374 M.

ezménị́n V sh. <prim> min 14 var, 321 M.

fạbrica, f  sh. <prim> min 22 var, 454 M.

fabricẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 16 var, 529 M.

fạ́bula, f  sh. <prim> min 18 var, 403 M.

faça̠da, f  sh. <prim> min 30 var, 566 M.

façẹtta, f  sh. <prim> min 11 var, 317 M.

facilitatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 4 var, 245 M.

fact, m  sh. <prim> min 19 var, 500 M.

fạctic adv: ~no A sh. <prim> min 10 var, 238 M.

fạctor, m  sh. <prim> min 30 var, 582 M.

facultẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 28 var, 544 M.

fa̠der gen: fạ́dre, m  sh. <prim> min 11 var, 362 M.

fạil, m  sh. <prim> min 14 var, 264 M.

falcọ́n, m  sh. <prim> min 13 var, 363 M.

fals A sh. <prim> min 20 var, 438 M.

famị́lia, f  sh. <prim> min 18 var, 514 M.

fana̠tic (1) A sh. <prim> min 20 var, 561 M.

fana̠tic (2) adv: ~no, comp: -cer [ts], m  sh. <prim> min 32 var, 613 M.

fanatịsme, m  sh. <prim> min 33 var, 605 M.

fantasịa, f  sh. <prim> min 25 var, 541 M.

fạrbé, f  sh. <prim> min 9 var, 189 M.

fasạ́n gen: -a̱ne, m  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

fa̱sé, f  sh. <prim> min 31 var, 608 M.

fashịsme, m  sh. <prim> min 35 var, 595 M.

fatạl A sh. <prim> min 20 var, 508 M.

fatalịsme, m  sh. <prim> min 28 var, 584 M.

favorisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 427 M.

favorịt, m  sh. <prim> min 19 var, 412 M.

fax, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

fẹ́ber, m  sh. <prim> min 12 var, 362 M.

fébruạ́r, m  sh. <prim> min 14 var, 450 M.

féderalịsme, m  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

felt, m  sh. <prim> min 22 var, 520 M.

feminị́n A sh; sh2. <prim> min 11 var, 354 M.

femini̱num gen: -i̱ne, n  sh. <prim> min 10 var, 347 M.

fenẹstra, f  sh. <prim> min 7 var, 319 M.

feno̱men, n  sh. <prim> min 22 var, 418 M.

fenoménạl A sh. <prim> min 29 var, 591 M.

fermentẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 419 M.

fertilisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 9 var, 344 M.

fertilitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 14 var, 474 M.

fị́berglás, m  sh. <prim> min 17 var, 353 M.

fictiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 458 M.

fictị́v A sh. <prim> min 31 var, 593 M.

filiạl, m  sh. <prim> min 9 var, 230 M.

film, m  sh. <prim> min 32 var, 554 M.

filosofịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

fịlter gen: filtre, m  sh. <prim> min 13 var, 312 M.

filtrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 22 var, 490 M.

finạl A sh; sh2; sh3. <prim> min 10 var, 339 M.

fịnden pret: fand-, ppp: ↑fund, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

"fịnden sé", c-  V sh. <↑finden <ang> min 9 var, 368 M.

fịnger, m  sh. <ang> min 10 var, 194 M.

finn-u̠gor A sh. <prim> min 12 var, 374 M.

firmamẹnt, n  sh. <prim> min 14 var, 422 M.

fịstula, f MED  sh. <prim> min 27 var, 431 M.

"fịx pla̠ta", f  sh. <prim> min 17 var.

fixatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 522 M.

fixẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 471 M.

flag gen: ~ge, m  sh. <ang> min 9 var, 328 M.

flagella̠tes, n pl  sh. <prim> min 13 var, 384 M.

flạska, f  sh. <prim> min 2 var, 80 M.

flectẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 4 var, 235 M.

flẹ̈rten, c-  V sh. <prim> min 27 var, 599 M.

flexibilitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 17 var, 401 M.

flexiọ́n, inflexiọ́n, f  sh. <prim> min 16 var, 470 M.

floc gen: flọcke, m  sh. <prim> min 12 var, 333 M.

flo̠ra, f  sh. <prim> min 10 var, 424 M.

fluctuatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 518 M.

flụ́id, m  sh. <prim> min 9 var, 241 M.

flu̱jen, c+  V sh. <prim> min 12 var, 299 M.

fluss, m  sh. <prim> min 9 var, 285 M.

-fobịa, f  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

fo̠elen, c-  V sh. <ang> min 4 var, 178 M.

fọlgen, c-  V sh. <prim> min 6 var, 193 M.

fọ́lia, f  sh. <prim> min 22 var, 547 M.

fonẹ́tic adv: ~no A sh. <prim> min 15 var, 493 M.

fonologịa, f  sh. <prim> min 14 var, 493 M.

fonolo̠gic adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 443 M.

fonta̠na, f  sh. <prim> min 21 var, 561 M.

fọrcea gen: -ce, f  sh. <prim> min 8 var, 249 M.

fọrma, f  sh. <prim> min 20 var, 543 M.

formạ́t, m  sh. <prim> min 30 var, 592 M.

formatiọ́n (1) [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 443 M.

formatiọ́n (2) [ts] gen: -o̱ne, f GEOL  sh. <prim> min 22 var, 445 M.

formẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 15 var, 492 M.

formulẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 15 var, 491 M.

forn, m  sh. <prim> min 9 var, 186 M.

fortẹllen, c-  V sh. <ang> min 6 var, 193 M.

fortificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f MIL  sh; sh2. <prim> min 12 var, 386 M.

fọ́rum, n IT  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

fọsfór, m  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

fossị́l, m  sh. <prim> min 26 var, 436 M.

fotografịa, f  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

fractu̠ra, f MED  sh. <prim> min 12 var, 366 M.

fragmẹnt, n  sh. <prim> min 30 var, 586 M.

Frañçạe sh. <ethno>.

frañçạe (1), m  sh. <ethno>.

frañçạe (2) A sh. <ethno>.

frañça̱ese, f  sh. <ethno>.

Frạñçe, La ~, f  sh. <ethno>.

fraternisạ́n sé V sh. <prim> min 17 var, 536 M.

frạud(é), m(f) JUR  sh. <ang> min 8 var, 249 M.

frequẹncea [tsa], gen: -ce, f TECH  sh. <prim> min 21 var, 428 M.

fréquẹnto adv sh; sh2. <ang> min 7 var, 334 M.

frẹtt(ek) pl. frett(k)es, m  sh. <prim> min 16 var, 408 M.

frisẹ̈r, m  sh. <prim> min 11 var, 236 M.

front, m MIL  sh. <prim> min 14 var, 411 M.

fruct, m  sh. <prim> min 17 var, 476 M.

fructọsa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

frustratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 416 M.

fúer, m  sh. <prim> min 10 var, 314 M.

functiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

fund, ppp <↑finden:  A sh. <ang> min 9 var, 194 M.

fundatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 306 M.

funda̠tor gen: -to̱re, m  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

fụ́ria, f  sh. <prim> min 11 var, 396 M.

furnị́r, m  sh. <prim> min 10 var, 196 M.

futụr, m  sh; sh2. <prim> min 8 var, 334 M.

fy̠sic adv: ~no A sh. <prim> min 15 var, 493 M.

fỵsica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

fysiologịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

fysiotherapịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

Gạ́dligh sh. <ethno>.

Gạélec sh. <ethno>.

Gaeljge, m  sh; sh2. <ethno>.

gáos, m  sh. <prim> min 29 var, 454 M.

garạ́jh, m  sh. <prim> min 27 var, 540 M.

garantịa, f  sh. <prim> min 31 var, 587 M.

gạrden, n  sh. <prim> min 16 var, 496 M.

garderọ́bé, f  sh. <prim> min 16 var, 426 M.

gastronomịa, f  sh. <prim> min 33 var, 600 M.

ga̱té, f  sh; sh2. <prim> min 10 var, 193 M.

gazẹlla, f  sh. <prim> min 34 var, 603 M.

gél A sh. <prim> min 19 var, 432 M.

gẹmzé, f  sh. <prim> min 17 var, 329 M.

gén, m  sh. <prim> min 26 var, 589 M.

gẹner-, ↑génus   min 0 var.

génerạl A sh; sh2. <prim> min 11 var, 391 M.

géneratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 435 M.

génera̠tor gen: -to̱re, m  sh. <prim> min 33 var, 601 M.

génerẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 416 M.

géniạlno adv sh. <prim> min 15 var, 395 M.

génitị́v, m  sh. <prim> min 11 var, 356 M.

gẹ́nius gen: -nie, m  sh. <prim> min 30 var, 593 M.

gẹ́nus gen: -nere, m  sh. <prim> min 19 var, 386 M.

geografịa, f  sh. <prim> min 29 var, 574 M.

géogra̠fic adv: -á̠ficno A sh. <prim> min 16 var, 496 M.

geologịa, f  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

geometrịa, f  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

gépạrd, m  sh. <prim> min 33 var, 600 M.

germa̠nic A sh. <prim> min 17 var, 501 M.

gést, m  sh; sh2. <prim> min 30 var, 577 M.

gjelatịna, f  sh. <prim> min 32 var, 600 M.

gjelọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh. <prim> min 12 var, 288 M.

gjelosịa, f  sh. <prim> min 8 var, 246 M.

gjẹngvér, m  sh. <prim> min 31 var, 570 M.

gjep, m  sh. <prim> min 9 var, 55 M.

gje̠ru gen: gjẹrve, n  sh. <prim> min 15 var, 344 M.

gjirạffa, f  sh. <prim> min 34 var, 602 M.

glaciạ́r, m  sh. <prim> min 14 var, 380 M.

gladia̠tor gen: -to̱re, m  sh. <prim> min 30 var, 601 M.

gladiọl, m  sh. <prim> min 26 var, 528 M.

glás, m  sh. <prim> min 10 var, 276 M.

glasu̠ra, f  sh. <prim> min 26 var, 577 M.

globạl A sh. <prim> min 13 var, 447 M.

globalisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 533 M.

glo̠bus gen: -be, m  sh. <prim> min 16 var, 406 M.

gluko̱sa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

glyceri̱né, f  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

gód comp: ↑better A sh. <ang> min 10 var, 194 M.

gold, m  sh. <prim> min 18 var, 348 M.

golọmba, f  sh. <prim> min 20 var, 352 M.

go̠rel gen: gọrle, m  sh. <prim> min 14 var, 340 M.

gorịlla, f  sh. <prim> min 34 var, 611 M.

gost, m  sh. <prim> min 14 var, 419 M.

go̱tov A sh; sh2. <prim> min 14 var, 191 M.

gotovị́n V sh; sh2. <cont> min 11 var, 172 M.

gouvernẹ̈r, m  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

govẹrn, m  sh. <prim> min 11 var, 263 M.

govorị́n V sh. <cont> min 10 var, 189 M.

govori̱tél, m  sh. <cont> min 3 var, 94 M.

grád, m FYS  sh. <prim> min 20 var, 477 M.

gram gen: ~me, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

grammạtica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 28 var, 582 M.

grán, m  sh; sh2; sh3. <prim> min 12 var, 348 M.

grandiọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh. <prim> min 23 var, 533 M.

granịt, m  sh. <prim> min 31 var, 588 M.

gra̠tis adv sh. <prim> min 6 var, 215 M.

gratulatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 8 var, 237 M.

gravitatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 571 M.

grẹncé, f  sh. <prim> min 10 var, 276 M.

grill, m  sh. <prim> min 14 var, 383 M.

grilljạ́n V sh. <prim> min 14 var, 383 M.

gróss A sh. <prim> min 8 var, 303 M.

grụppa, f  sh. <prim> min 14 var, 482 M.

guẹrra, f  sh. <ang> min 7 var, 324 M.

ha, 3sg < ↑haven  V sh. <prim> min 11 var, 352 M.

"ha: ed hạ" V sh. <prim> min 7 var.

habituạl A sh; sh2. <ang> min 6 var, 330 M.

habitụ́d gen: -tude, f  sh. <ang> min 7 var, 319 M.

hạengen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

hák gen: ha̠ke, pl: ha̠kes, dim: ha̠chek, dim.gen: hạ́chke, m  sh. <prim> min 14 var, 256 M.

hạllé gen: ~e, f  sh. <prim> min 19 var, 532 M.

hallọ? itj sh. <prim> min 15 var, 451 M.

hallucinatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 594 M.

halogẹ́n, m  sh. <prim> min 22 var, 472 M.

hạmster, m  sh. =↑krichek <prim> min 21 var, 503 M.

han, 3pl < ↑haven  V sh. <prim> min 13 var, 373 M.

hand, m  sh. <ang> min 10 var, 194 M.

hár, m  sh. <ang> min 8 var, 205 M.

harmọnic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 14 var, 452 M.

has, 2sg < ↑haven  V sh. <prim> min 12 var, 372 M.

ha̠ven !conj: ho, has, ha, ha̠vem, hávt, han V sh. <prim> min 12 var, 378 M.

helikọpter -ko-pter, m  sh. <prim> min 28 var, 487 M.

help, m  sh. <ang> min 9 var, 194 M.

hẹlpen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

hẹlper, m  sh. <ang> min 8 var, 193 M.

hér adv sh. <ang> min 8 var, 194 M.

herbạ́r, m  sh. <prim> min 25 var, 536 M.

heresịa, f  sh. <prim> min 23 var, 543 M.

herẹ́tic (1), m  sh. <prim> min 21 var, 465 M.

herẹ́tic (2) comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 21 var, 547 M.

he̱ring, m  sh. =↑síld <prim> min 19 var, 419 M.

hẹrtze, n  sh. <prim> min 25 var, 541 M.

hẹrtzlig A sh. +↑hertz, ↑-ligh <ang> min 6 var, 169 M.

heterosexualitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

histo̱ric adv: ~no A sh. <prim> min 16 var, 496 M.

ho, 1sg < ↑haven  V sh. <prim> min 3 var, 73 M.

hoeft, m  sh. <ang> min 6 var, 193 M.

ho̱eren, c-  V sh. <ang> min 10 var, 308 M.

hógh A sh. <ang> min 12 var, 203 M.

họlden, c-  V sh. <ang> min 7 var, 193 M.

hóm, m  sh. <prim> min 8 var, 329 M.

ho̱mar, m  sh. <prim> min 19 var, 396 M.

homéopathịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

homosexualité gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

ho̱nor, m  sh. <prim> min 12 var, 384 M.

ho̱ra, f  sh. <prim> min 12 var, 386 M.

horoskọp, m  sh. <prim> min 32 var, 614 M.

họrror, m  sh. <prim> min 11 var, 334 M.

hospị́c̕ gen: -i̱ce, m  sh. <prim> min 16 var, 411 M.

hospitạl, m  sh; sh2. <prim> min 13 var, 389 M.

hotẹl gen: ~le, m  sh. <prim> min 28 var, 547 M.

hṛvat, m  sh. <ethno>.

hṛvaticea, f  sh. <ethno>.

hṛvatsk A sh. <ethno>.

Hṛvatska, f  sh. <ethno>.

Hṛvatski, m  sh. <ethno>.

humạ́n A sh. <prim> min 12 var, 449 M.

humanitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 11 var, 354 M.

humị́dMTEO  A sh. <prim> min 8 var, 249 M.

hund, m  sh. <prim> min 13 var, 333 M.

hús, n!  sh. <ang> min 11 var, 206 M.

hybrịd, m  sh. <prim> min 31 var, 578 M.

hydrạulica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

hypnọ́sé gen: ~e, f  sh. <prim> min 34 var, 612 M.

hypothẹ́ké gen: ~e, f  sh. <prim> min 25 var, 480 M.

hypothe̠sé gen: ~e, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

í C sh. <cont> min 10 var, 180 M.

idẹa, f  sh. <prim> min 28 var, 575 M.

ideạl A sh. <prim> min 28 var, 579 M.

idealịsme, m  sh. <prim> min 32 var, 603 M.

idealịst, m  sh. <prim> min 32 var, 613 M.

idealịstic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 609 M.

idealitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 25 var, 577 M.

i̱den, c+  V sh; sh2. <prim> min 13 var, 226 M.

identificẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 578 M.

identitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 25 var, 443 M.

ideogra̠fic adv: ~no A sh. <prim> min 28 var, 589 M.

ideogrạmma gen: ~me, n  sh. <prim> min 20 var, 501 M.

ideologịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

idiọ́t, m  sh. <prim> min 29 var, 596 M.

ignorạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 11 var, 354 M.

ignorẹ́ren, c-  V sh; sh2; sh3. <prim> min 27 var, 559 M.

illégạlno adv sh. <prim> min 18 var, 386 M.

illuminatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 291 M.

illustratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 579 M.

illustrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 591 M.

imaginạ́n V sh. <ang> min 9 var, 424 M.

imaginạ́r A sh; sh2; sh3. <prim> min 11 var, 454 M.

imitatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 578 M.

imitẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 408 M.

immigrạnt, m  sh. <prim> min 22 var, 545 M.

immigratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 23 var, 546 M.

immigrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 22 var, 545 M.

impedạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 29 var, 597 M.

impẹ́r, m  sh. <prim> min 26 var, 549 M.

imperatị́v, m  sh. <prim> min 23 var, 543 M.

ịmperfect, m  sh. <prim> min 8 var, 307 M.

imperiạl adv: ~no A sh. <prim> min 18 var, 484 M.

imperialịsme, m  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

implosiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 464 M.

impọrt, m  sh. <prim> min 23 var, 561 M.

importạnt comp: ~er, adv: ~o A sh. <ang> min 8 var, 249 M.

impressiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 471 M.

imprẹssum, n  sh. <prim> min 5 var, 295 M.

in P sh. <prim> min 16 var, 384 M.

ịnáche adv sh. <cont> min 9 var, 187 M.

incarnatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 17 var, 460 M.

inclusị́v A sh. <prim> min 16 var, 442 M.

incrédi̠bil comp: -bler; adv: -dị́bilno A sh. <ang> min 7 var, 249 M.

incubatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 29 var, 591 M.

incurahjạ́n V +↑curájh <ang> min 9 var, 259 M.

indẹntic A sh. <prim> min 26 var, 567 M.

ịndex gen: -dice, m  sh. <prim> min 31 var, 599 M.

indicạ́n V sh. <ang> min 6 var, 229 M.

indica̠tor, m  sh. <prim> min 25 var, 538 M.

indigẹ́n A sh. <prim> min 9 var, 339 M.

individuạl A sh. <prim> min 12 var, 467 M.

individuạlno adv sh. <prim> min 15 var, 429 M.

indụstria, f  sh. <prim> min 20 var, 409 M.

industriạl A sh. <prim> min 19 var, 413 M.

infạrct, m  sh. <prim> min 29 var, 496 M.

infinitị́v, m GRAM  sh. <prim> min 14 var, 446 M.

inflatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 32 var, 602 M.

influẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

informatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 550 M.

informẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 20 var, 538 M.

"infrarọ́d" A sh. +↑ród <prim> min 27 var.

infrastructu̠ra, f  sh. <prim> min 30 var, 596 M.

infusiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 527 M.

ingjéniẹ̈r, m  sh. <prim> min 31 var, 586 M.

ingrédiẹnt, m  sh. <prim> min 10 var, 332 M.

inhalẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 397 M.

initiạl (1), m  sh; sh2. <prim> min 11 var, 457 M.

initiạl (2) A sh. <ang> min 7 var, 254 M.

initiati̠va, f  sh. <prim> min 14 var, 451 M.

innovatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 566 M.

innovatị́v A sh. <prim> min 25 var, 563 M.

insolvẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 18 var, 378 M.

inspẹctor gen: inspectòre, m  sh. <prim> min 29 var, 581 M.

inspiratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 445 M.

insta̠bil comp: -bler; adv: -bilno A sh; sh2. <prim> min 11 var, 301 M.

installatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 443 M.

institutiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 6 var, 350 M.

instructiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 549 M.

insuli̱né, f  sh. <prim> min 35 var, 603 M.

intelligẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 16 var, 493 M.

interẹss, m  sh. <prim> min 19 var, 480 M.

interessạnt A sh. <prim> min 12 var, 467 M.

interessẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 15 var, 407 M.

interessẹ́ren sé, c-  V sh. <prim> min 8 var, 353 M.

interiẹ̈r, m  sh. <prim> min 25 var, 538 M.

internationạl A sh. <prim> min 10 var, 347 M.

ịnternet, m  sh. <prim> min 33 var, 593 M.

internịst, m  sh. <prim> min 18 var, 447 M.

interprétatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 19 var, 537 M.

interprétẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 21 var, 546 M.

interrogatị́v A sh; sh2; sh3. <ang> min 7 var, 334 M.

interrogatị́v pronọ́m, m  sh; sh2. <prim> min 5 var, 229 M.

intervạll, m  sh. <prim> min 27 var, 531 M.

interventiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 437 M.

intị́m A sh. <prim> min 29 var, 585 M.

intimitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 24 var, 451 M.

intrịga, f  sh. <prim> min 28 var, 584 M.

intrigạnt, m  sh. <prim> min 13 var, 323 M.

inva̠lid A sh. <prim> min 15 var, 456 M.

invasiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 485 M.

ír possArt sh. .

i̱re(s): de ~ possPrn sh. .

ironịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

irrégulạ́r A sh. <prim> min 10 var, 454 M.

ís gen: i̱se, m  sh. <ang> min 10 var, 194 M.

iskạ́n V sh; sh2. <prim> min 9 var, 276 M.

Ị́sland, m  sh. <ethno>.

ị́slendingur, m  sh. <ethno>.

ị́slensk A sh. <ethno>.

ị́slensk (zhena), f  sh. <ethno>.

Ị́slenska, m  sh. <ethno>.

Itạ́lia, f  sh. <ethno>.

italiạ́n A sh. <ethno>.

italia̠na, f  sh. <ethno>.

italia̠no (1), m!  sh. <ethno>.

Italia̠no (2), n  sh. <ethno>.

Ja. itj sh. <ang> min 9 var, 194 M.

jan pPr sh. .

januạ́r, m  sh; sh2. <prim> min 26 var, 505 M.

Japạ́n, m  sh. <prim> min 17 var, 511 M.

japanẹ́s A sh. <ang> min 18 var, 511 M.

jạ́r, m  sh. <ang> min 7 var, 198 M.

jạ́rmercát gen: -cáte, m  sh. ↑jár, ↑mercát <prim> min 5 var, 245 M.

jasmị́n gen: -i̱ne, m  sh. <prim> min 31 var, 609 M.

jeg pPr sh. <prim> min 25 var, 567 M.

"jeg họ", +↑"u mí es"  Form sh. <prim> min 13 var.

je̱go pPr sh. .

jej pPr sh. .

jem pPr sh. .

jen pPr sh. .

jer possArt sh. .

je̱re(s): de ~ possPrn sh. .

jẹrebicea gen: -ce, f  sh. =↑perdíz <prim> min 9 var, 138 M.

jet adv sh. <cont> min 10 var, 174 M.

jhá adv sh. <prim> min 11 var, 294 M.

jhakẹt gen: ~te, m  sh. <prim> min 29 var, 526 M.

jhardinjẹra, f  sh. <prim> min 15 var, 417 M.

jhargọ́n, m  sh. <prim> min 23 var, 488 M.

jhelatịna, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

jhelẹ́, f  sh. <prim> min 30 var, 573 M.

jhonglẹ̈r, m  sh. <prim> min 21 var, 527 M.

jhonglẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 23 var, 470 M.

jhu̱ria, f  sh. <prim> min 27 var, 534 M.

jhurnalịsme, m  sh. <prim> min 19 var, 483 M.

jhurnalịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 20 var, 483 M.

ji pPr sh. .

jikh pPr sh. .

jim pPr sh. .

ju̱li gen: jụ́nie, m  sh. <prim> min 15 var, 454 M.

jún A sh. <prim> min 17 var, 457 M.

ju̱ni gen: jụ́lie, m  sh. <prim> min 15 var, 454 M.

juvenị́l A sh. <prim> min 10 var, 264 M.

ka̠bel gen: kạ́ble, m  sh. <prim> min 26 var, 509 M.

kạenguru gen: ~ë, n  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

kaer A sh; sh2; sh3. <prim> min 12 var, 188 M.

káj gen: ka̱je, m  sh. <prim> min 9 var, 96 M.

ka̱lic [k], gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 28 var, 504 M.

kanị́n gen: -i̱ne, m  sh. <prim> min 13 var, 244 M.

kạpka, f  sh. <prim> min 18 var, 398 M.

kapụsta, f  sh; sh2. <prim> min 16 var, 411 M.

karbị́d gen: -i̱de, m  sh. <prim> min 21 var, 364 M.

kardiologịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

karp, m  sh. <prim> min 29 var, 576 M.

ka̱shel gen: kạshle, m  sh. <prim> min 20 var, 289 M.

kashlạ́n V sh. <prim> min 18 var, 289 M.

kạssa, f  sh. <prim> min 30 var, 577 M.

kat gen: ~te, m  sh. <prim> min 27 var, 562 M.

katastrofạl A sh. <prim> min 30 var, 596 M.

katạstrofé, f  sh. <prim> min 19 var, 531 M.

katastro̱fic comp: -cer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 596 M.

kategorịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

kathedra̱lé, f  sh. <prim> min 25 var, 531 M.

ka̠tor gen: kạ́tre, m  sh. <prim> min 18 var, 537 M.

kạtta dim: katka, f  sh. <prim> min 20 var, 530 M.

kạttek gen: kạtke, m/n  sh. <prim> min 21 var, 438 M.

Kẹ̈brës sh. =↑Kỵpros <ethno>.

kẹ̈brëslë (1f), f  sh; sh2. =↑kỵpria <ethno>.

kẹ̈brëslë (1m), m  sh; sh2. =↑kỵprios <ethno>.

kẹ̈brëslë (2) A sh; sh2. =↑kypriak <ethno>.

kẹller, m  sh. <prim> min 14 var, 303 M.

ke̠ra, f  sh. <prim> min 11 var, 101 M.

kẹtchup, m  sh. <prim> min 29 var, 608 M.

kẹttel gen: -ttle, m  sh. <prim> min 21 var, 490 M.

khléb, m  sh. <prim> min 15 var, 351 M.

ki̠bic̕, m  sh. <prim> min 9 var, 241 M.

ki̱no, n  sh. <prim> min 11 var, 278 M.

ki̠wi, m ZOOL  sh. <prim> min 29 var, 593 M.

kli̱nic adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

klị́nica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 613 M.

kljúch gen: -u̱che, m  sh. <prim> min 21 var, 353 M.

klọcké, f  sh. <prim> min 12 var, 297 M.

klonị́n V sh; sh2. <cont> min 15 var, 261 M.

klọ́ster gen: -stre, m  sh. <prim> min 12 var, 208 M.

kné, n!  sh. <ang> min 8 var, 203 M.

kọ́bra, f  sh. <prim> min 30 var, 609 M.

ko̠chi pl: ~s, gen: ~e, m  sh; sh2. <prim> min 19 var, 433 M.

kọffer gen: kọfre, m  sh. <prim> min 16 var, 354 M.

ko̠khen, c-  V sh. <prim> min 12 var, 336 M.

komẹ́dia, f  sh. <prim> min 31 var, 588 M.

kọmmen pret: kám-, c-  V sh. <ang> min 7 var, 193 M.

kondi̠tor, m  sh. <prim> min 11 var, 234 M.

ko̠nus gen: -ne, m  sh. <prim> min 21 var, 492 M.

kọ́pen, c-  V sh. <prim> min 17 var, 324 M.

ko̱ra, f  sh. <prim> min 13 var, 197 M.

korạl gen: ~le, m  sh. <prim> min 32 var, 607 M.

kọrmorán, m  sh. <prim> min 20 var, 454 M.

kọ́rt A sh. <prim> min 19 var, 536 M.

kọ́rthéd, f  sh. +↑-héd <prim> min 16 var, 502 M.

kosmẹtica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 31 var, 580 M.

kost, m  sh. <prim> min 17 var, 216 M.

kostụ́em, m  sh. <prim> min 23 var, 533 M.

ko̠va, f  sh. <ang> min 23 var, 394 M.

ko̠za, f  sh. <prim> min 24 var, 419 M.

krab gen: ~be, m  sh. <prim> min 23 var, 484 M.

králj gen: kra̱lje, m  sh. <prim> min 16 var, 213 M.

krạ́ljevstvo gen: -stve, n  sh. <prim> min 12 var, 171 M.

krán, m  sh; sh2. <prim> min 9 var, 264 M.

krẹ́ta, f  sh. <prim> min 18 var, 405 M.

Krẹ́té, f  sh. <ethno>.

krichán V sh. <prim> min 16 var, 453 M.

kri̠chek gen: -chke, m  sh. =↑hamster <prim> min 9 var, 103 M.

kristạl gen: ~le, m  sh. <prim> min 27 var, 592 M.

kritẹ́r, m  sh. <prim> min 20 var, 535 M.

krọéz (1), m  sh. <prim> min 26 var, 557 M.

krọéz (2) pr sh. <prim> min 21 var, 509 M.

krọézen, c-  V sh; sh2. <prim> min 23 var, 474 M.

krokodị́l gen: -i̱le, m  sh. <prim> min 34 var, 610 M.

kter num sh. <prim> min 18 var, 335 M.

ktẹrce num sh. ↑-ce <prim> min 22 var, 523 M.

ktert, de ~  A sh. <prim> min 21 var, 538 M.

kụckuc [k] gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 32 var, 585 M.

kukhi̱na, f  sh. <prim> min 29 var, 573 M.

ku̠na, f  sh. <prim> min 14 var, 198 M.

kụrka, f  sh. <prim> min 10 var, 182 M.

kụrva, f  sh. <prim> min 13 var, 197 M.

ku̠té, f  sh. <prim> min 18 var, 412 M.

kymrạég A sh. <ethno>.

Kymrạég sh. <ethno>.

kymrạés, f  sh. <ethno>.

kỵmro, m  sh. <ethno>.

Kỵmrue sh. <ethno>.

kỵpria, f  sh; sh2. =↑këbrëslë (1f) <ethno>.

kypriạk A sh; sh2. =↑këbrëslë <ethno>.

kỵprios, m  sh; sh2. =↑këbrëslë (1m) <ethno>.

Kỵpros m.Art (de ~), m  sh. =↑Këbrës <ethno>.

laboratọ́r, m  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

lác gen: -la̱ge, m  sh. <prim> min 10 var, 249 M.

lacto̱sa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

la̠da, f  sh. <prim> min 6 var, 159 M.

la̠den, c-  V sh. <prim> min 10 var, 237 M.

laep, m  sh. <prim> min 11 var, 360 M.

la̠eren, c-  V sh. <ang> min 8 var, 194 M.

lagu̱na, f  sh. <prim> min 31 var, 593 M.

lạimé, f  sh. <cont> min 2 var, 5 M.

lạimíg A sh. <cont> min 2 var, 5 M.

la̠ma, n  sh. <prim> min 27 var, 584 M.

lamantị́n gen: -i̱ne, m  sh. <prim> min 10 var, 244 M.

lamẹlla, f  sh. <prim> min 27 var, 517 M.

lạmpa, f  sh. <prim> min 29 var, 587 M.

lạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 14 var, 416 M.

lancẹtta, f  sh. <prim> min 26 var, 561 M.

land, n!  sh. <ang> min 9 var, 378 M.

la̠pés gen: ~̕e, m  sh. <prim> min 5 var, 54 M.

larg A sh. <ang> min 7 var, 250 M.

lạrva, f  sh. <prim> min 27 var, 483 M.

lạssen, c-  V sh. <prim> min 9 var, 325 M.

latẹnt A sh. <prim> min 25 var, 538 M.

Latị́n gen: -i̱ne, m  sh. <prim> min 20 var, 556 M.

latị́n A sh. <prim> min 22 var, 565 M.

latri̱na, f  sh. <prim> min 19 var, 451 M.

Lạ́tvieshu sh. <ethno>.

lạ́tviete, f  sh. <ethno>.

Lạ́tvija, f  sh. <ethno>.

lạ́tvis, m  sh. <ethno>.

lạ́tvju A sh. <ethno>.

lavẹnda, f  sh. <prim> min 33 var, 612 M.

"lavẹnda-ólj", m, /ólj lavẹnde  sh. <prim> min 33 var.

lavi̱na, f  sh. <prim> min 18 var, 336 M.

lax A sh. <prim> min 14 var, 344 M.

laxatí̱v gen: -ti̠ve, m  sh. <prim> min 16 var, 398 M.

la̠zac̕ gen: lá̠zce, m  sh. <prim> min 20 var, 317 M.

lectiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f DID  sh. <prim> min 19 var, 443 M.

lẹ́den, c-  V sh; sh2. <ang> min 10 var, 274 M.

lẹ́der, m  sh. <prim> min 7 var, 370 M.

lef, m  sh. <prim> min 12 var, 216 M.

légạl adv: ~no A sh. <prim> min 18 var, 390 M.

lẹ́gé, f  sh. <prim> min 14 var, 254 M.

légẹnda, f LIT+CARTO  sh. <prim> min 28 var, 582 M.

leghk [jk] A sh. <prim> min 23 var, 540 M.

légiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 30 var, 571 M.

législatu̱ra, f  sh. <prim> min 11 var, 384 M.

légitimatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 25 var, 569 M.

lékạ́r gen: -a̱re, m  sh. <prim> min 15 var, 212 M.

lẹngdé, f  sh. <ang> min 8 var, 337 M.

lent adv: ~o A sh. <prim> min 9 var, 206 M.

lẹón, m  sh. <prim> min 34 var, 598 M.

léopạrd, m  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

lẹrké, f  sh. <ang> min 7 var, 195 M.

lésen, c-  V sh. <prim> min 15 var, 313 M.

lesiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 414 M.

letẹ́n, c-  V sh. <prim> min 14 var, 200 M.

lẹttra, f  sh. <prim> min 9 var, 351 M.

lẹtzëbuërjer, m  sh. <ethno>.

lẹtzëbuërjerin, f  sh. <ethno>.

lẹtzëbuërjesh A sh. <ethno>.

Lẹtzëbuërjesh, m  sh. <ethno>.

Lẹtzëbuërjh, m  sh. <ethno>.

leukemịa, f  sh. <prim> min 33 var, 572 M.

lév, m  sh. <ang> min 6 var, 193 M.

lẹ́ven, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

lẹxikon gen: -ke, n  sh. <prim> min 22 var, 569 M.

lezhẹ́n V sh. <prim> min 11 var, 337 M.

liberạl A sh. <prim> min 32 var, 601 M.

licẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 28 var, 585 M.

Lietuva, f  sh. <ethno>.

lietuvé, f  sh. <ethno>.

lietuvi A sh. <ethno>.

lietuvis, m  sh. <ethno>.

Lietuviú sh. <ethno>.

li̱ga, f  sh. <prim> min 30 var, 582 M.

likẹ̈r, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

limitẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 507 M.

limusi̱né pl: -i̱nés, gen: -ị́née, f  sh. <prim> min 27 var, 525 M.

linéạ́rno adv sh. <prim> min 32 var, 587 M.

lịngua gen: -uë, f  sh. <prim> min 9 var, 344 M.

linguịst, m  sh. <prim> min 22 var, 531 M.

linguịstic adv: ~no A sh. <prim> min 19 var, 527 M.

linguịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 14 var, 451 M.

li̱nia, f  sh. <prim> min 31 var, 582 M.

link, m  sh. <prim> min 12 var, 357 M.

linọ́léum gen: -ọ́lée, n  sh. <prim> min 32 var, 593 M.

liquiditẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 29 var, 549 M.

literạ́r A sh. <prim> min 26 var, 566 M.

literatu̱ra, f  sh. <prim> min 27 var, 575 M.

lị́thium gen: -thie, n  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

lithografịa, f  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

ljúb comp: lju̱ber A sh. +↑ljubé, ↑ljubín <prim> min 8 var, 231 M.

lju̱bé, f  sh. <prim> min 16 var, 346 M.

ljubị́n V sh. <prim> min 17 var, 386 M.

ljúdj gen: lu̱dje, !pl  sh. <prim> min 9 var, 271 M.

locạl A sh. <prim> min 19 var, 444 M.

localitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 17 var, 381 M.

lọgica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 32 var, 607 M.

logịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 603 M.

long A sh. <prim> min 6 var, 293 M.

lọnge, n  sh. <prim> min 12 var, 304 M.

lopa̠ta, f  sh. <prim> min 17 var, 222 M.

lọ́zhka, f  sh. <prim> min 14 var, 189 M.

lucratị́v A sh. <prim> min 14 var, 417 M.

lueck, m  sh. <ang> min 9 var, 194 M.

lụecklig adv: ~no A sh. <ang> min 9 var, 194 M.

lu̱men, n TECH  sh. <prim> min 29 var, 597 M.

lu̱na, f  sh. <prim> min 10 var, 292 M.

lụ́ndan, m  sh. ↑luna, ↑dan <prim> min 18 var, 378 M.

lús, m ZOOL  sh. <ang> min 8 var, 194 M.

luxuọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh. <prim> min 24 var, 469 M.

lụxus gen: lụxe, m  sh. <prim> min 27 var, 483 M.

lỵmfé, f MED  sh. <prim> min 32 var, 597 M.

lynx gen: -nce, f ZOOL  sh. <prim> min 12 var, 354 M.

ma C sh. <prim> min 12 var, 187 M.

Mạdj̕ar, m  sh. <ethno>.

mạdj̕ar (1f), f  sh. <ethno>.

mạdj̕ar (1m), m  sh. <ethno>.

mạdj̕ar (2) A sh. <ethno>.

Mạdjarország, m  sh. <ethno>.

Maen, m  sh. <ethno>.

magnitụ́d gen: -tu̠de, f FYS  sh. <prim> min 9 var, 274 M.

mai, m  sh. <prim> min 16 var, 495 M.

mạjmun, m  sh. =↑áp <prim> min 9 var, 73 M.

majoritẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <ang> min 8 var, 319 M.

Makedonija, f  sh. <ethno>.

makedonjec', m  sh. <ethno>.

makedonka, f  sh. <ethno>.

makedonsk A sh. <ethno>.

Makedonski sh. <ethno>.

makrẹ́la, f  sh. =↑scumbré <prim> min 16 var, 352 M.

ma̱len, c-  V sh. +↑molín (1) <prim> min 23 var, 496 M.

maliciọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh. <prim> min 11 var, 327 M.

Malta, f  sh. <ethno>.

malti (1), m  sh. <ethno>.

Malti (2) sh. <ethno>.

malti (3) A sh. <ethno>.

maltija, f  sh. <ethno>.

maltraetẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 10 var, 344 M.

mammografịa, f  sh. <prim> min 34 var, 613 M.

man gen: ~ne, m  sh. <ang> min 15 var, 310 M.

mandạ́t, m POLIT  sh. <prim> min 30 var, 586 M.

mang A sh; sh2; sh3. <prim> min 9 var, 193 M.

mạnges, pl  pr sh; sh2. <prim> min 9 var, 193 M.

mangụsta, f  sh. <prim> min 25 var, 573 M.

manifẹst, m  sh. <prim> min 15 var, 456 M.

maniku̱eré, f  sh. <prim> min 27 var, 497 M.

manipulatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

manipulẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 31 var, 597 M.

mantẹl gen: ~le, m  sh. <prim> min 21 var, 505 M.

manuạl gen: -a̠le, m  sh. <prim> min 15 var, 382 M.

manuạlno adv sh. <prim> min 11 var, 328 M.

mạppa, f  sh. <prim> min 10 var, 153 M.

mar, m  sh. <prim> min 24 var, 452 M.

mạ́r A sh. <prim> min 6 var, 21 M.

"marị́n lẹón", m  sh. <prim> min 34 var.

mari̱na, f MIL  sh. <prim> min 16 var, 371 M.

marina̠da, f  sh. <prim> min 29 var, 544 M.

marinẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 580 M.

marmo̱ta, f  sh. <prim> min 17 var, 401 M.

marodẹ̈r, m  sh. <prim> min 17 var, 463 M.

mars, m  sh. <prim> min 18 var, 499 M.

masculị́n A sh. <prim> min 11 var, 303 M.

mạsculinum gen: -ine, n GRAM  sh. <prim> min 13 var, 346 M.

mashi̠na, f  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

massạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 29 var, 595 M.

massajhịst, m  sh. =↑massër <prim> min 11 var, 219 M.

massẹ̈r, m  sh. =↑massajhist <prim> min 19 var, 331 M.

mat adv sh. <prim> min 11 var, 202 M.

matẹ́ria, f  sh. <prim> min 7 var, 229 M.

materiạl (1) gen: -a̠le, m  sh. <prim> min 28 var, 542 M.

materialịsme, m  sh. <prim> min 32 var, 602 M.

maternạl A sh. <ang> min 12 var, 386 M.

"maternạl lịngua", f  sh. <ang> min 5 var.

mathemạtica, f  sh. <prim> min 18 var, 513 M.

matrạc̕ gen: -ạcce, m  sh. <prim> min 22 var, 511 M.

mạtric-, ↑matrix   min 0 var.

mạtrix gen: -ice, f  sh. <prim> min 16 var, 491 M.

maxi̱ma, f  sh. <prim> min 23 var, 466 M.

maximạl A sh; sh2. <prim> min 27 var, 587 M.

maximạlno adv sh; sh2. <prim> min 6 var, 320 M.

maximisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 26 var, 586 M.

mé (1) pPr sh. <prim> min 24 var, 559 M.

mé (2), méd (2) pr sh. <prim> min 9 var, 201 M.

mẹ̈bles, n pl  sh. <prim> min 21 var, 493 M.

méd (1), m  sh. <prim> min 12 var, 376 M.

mẹ́d-valóré, f  sh. min 1 var.

mẹ́d(i-) (1) adv sh. <prim> min 14 var, 394 M.

mẹ́d(i-) (2) A sh. <prim> min 10 var, 306 M.

"mẹ́ddan", m  sh. ↑méde, ↑dan <prim> min 16 var.

mẹ́dé, f  sh. <prim> min 15 var, 392 M.

médiạl A sh. <prim> min 19 var, 463 M.

médici̠na, f  sh. <prim> min 25 var, 555 M.

méditerra̠né A sh. <prim> min 14 var, 365 M.

mẹ́dium gen: -die, n  sh. <prim> min 19 var, 526 M.

mẹdved, m  sh. <prim> min 11 var, 178 M.

megafọ́n, m  sh. <prim> min 31 var, 542 M.

mel, m  sh. <prim> min 21 var, 376 M.

melancholịa [k], f  sh. <prim> min 27 var, 578 M.

melk, m  sh. <prim> min 13 var, 351 M.

melodịa, f  sh. <prim> min 19 var, 549 M.

mẹmber gen: -bre, m  sh. <ang> min 9 var, 250 M.

membra̠na, f  sh. <prim> min 29 var, 603 M.

mémoa̠res, f pl  sh. <prim> min 19 var, 497 M.

memorẹ́ren, c- SCI  V sh. <prim> min 19 var, 421 M.

ménajherịa, f  sh. <prim> min 12 var, 340 M.

mẹ́nder A sh; sh2. <prim> min 13 var, 471 M.

mẹ́nen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 320 M.

mẹ́ning (1), f  sh. <ang> min 7 var, 285 M.

mẹ́ning (2), f  sh. <ang> min 12 var, 278 M.

mensturatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 550 M.

mentạl A sh. <prim> min 16 var, 386 M.

mentalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 27 var, 486 M.

menụe, m  sh. <prim> min 17 var, 508 M.

mercạ́t gen: -a̱te, m  sh. <prim> min 14 var, 368 M.

mërị́n V sh. <prim> min 13 var, 344 M.

me̱rit, m  sh. <prim> min 10 var, 251 M.

meritạ́n V sh. <prim> min 10 var, 251 M.

mërt A sh. <prim> min 13 var, 344 M.

mẹ̈rté, f  sh. <prim> min 13 var, 344 M.

mes, m  sh. <prim> min 22 var, 355 M.

méshạ́n V sh. <prim> min 17 var, 524 M.

mést adv: ~o A sh. <prim> min 10 var, 241 M.

metạfora, f  sh. <prim> min 32 var, 598 M.

metạstasé, f MED  sh. <prim> min 28 var, 460 M.

métẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 11 var, 371 M.

meteórịt, m  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

meteórologịa, f  sh. <prim> min 34 var, 612 M.

-mẹ́ter gen: -tre, m  sh; sh2. <prim> min 28 var, 563 M.

mẹ́ter gen: -tre, m  sh. <prim> min 29 var, 596 M.

me̱thod, m  sh. <prim> min 31 var, 605 M.

metronọ́m, m  sh. <prim> min 31 var, 610 M.

metropo̱lé, f  sh. <prim> min 17 var, 523 M.

me̱zi P sh. <prim> min 17 var, 456 M.

 possArt sh. .

mi (1) pPr sh. <prim> min 17 var, 192 M.

mi (2) pPr sh. <prim> min 21 var, 459 M.

mịe(s): de ~ possPrn sh. .

migra̱ené, f  sh. <prim> min 34 var, 605 M.

migratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 566 M.

mịkro- pfx sh; sh2. <prim> min 36 var, 615 M.

mịkrochip, m  sh. <prim> min 23 var, 459 M.

mịkroelektronica [o-e]; gen: -ce [ts], f  sh. ↑mikro + ↑elektronica <prim> min 34 var, 610 M.

mikrofọ́n, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

mikroskọp, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

míl adv: mi̱lo A sh; sh2; sh3. <prim> min 12 var, 194 M.

militạnt A sh. <prim> min 22 var, 404 M.

militạ́r A sh. <prim> min 14 var, 384 M.

mi̱lja, f  sh. <prim> min 28 var, 591 M.

milligrạm gen: ~me, m  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

millimẹ́ter gen: -tre, m  sh. <prim> min 34 var, 603 M.

milliọ́n num sh. <prim> min 17 var, 501 M.

millionạ́r /~ia gen: -na̠re /-nạ́rie, m /f  sh. <prim> min 28 var, 587 M.

mi̱ne pPr sh. .

minerạl (1), m  sh. <prim> min 27 var, 580 M.

minerạl (2) adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 28 var, 582 M.

minimạl A sh. <prim> min 15 var, 446 M.

minimạlno adv sh. <prim> min 10 var, 433 M.

mịnimum gen: -me, n  sh. <prim> min 16 var, 496 M.

ministẹ́r, m  sh. <prim> min 21 var, 543 M.

minịster gen: -tre, m  sh. <prim> min 23 var, 554 M.

ministẹ́r cultu̱re, m  sh. <prim> min 27 var, 579 M.

mi̱nus gen: ~̕e, m MATH  sh. <prim> min 28 var, 581 M.

minụ́t gen: -u̱te, m  sh. <prim> min 27 var, 552 M.

mira̠cul gen: -cle, m  sh. <prim> min 14 var, 384 M.

misera̠bil comp: -ạ́bler; adv: -ạ́bilno A sh. <prim> min 10 var, 356 M.

misẹ́ria, f  sh. <prim> min 12 var, 358 M.

missiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 580 M.

missionạ́r gen: -a̱re, m  sh. <prim> min 30 var, 594 M.

mịxer, m  sh. <prim> min 20 var, 428 M.

mnóg adv: ~o A sh. <prim> min 15 var, 312 M.

mnóges, pl  sh. <prim> min 17 var, 326 M.

"mnógo" adv sh. <prim> min 15 var.

mo̱bil comp: -bi̠ler, adv: -bịlno A sh. <prim> min 24 var, 534 M.

mód, m  sh. <prim> min 13 var, 373 M.

mo̱da, f  sh. <prim> min 30 var, 542 M.

"modạl verb", m GRAM  sh. <prim> min 11 var.

modalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 25 var, 564 M.

mo̱der gen: mọdre, f  sh. <prim> min 20 var, 497 M.

mól, m  sh. <prim> min 8 var, 256 M.

molạ́r adv: ~no A sh. <prim> min 15 var, 464 M.

Moldọ̕va, f  sh; sh2. <ethno>.

moldoveạ́n, m  sh. <ethno>.

moldoveạ́na, f  sh. <ethno>.

moldovenẹsc A sh; sh2. <ethno>.

molẹcula, f  sh. <prim> min 28 var, 550 M.

molị́n (1) gen: -li̱ne, m  sh. +↑malen <prim> min 37 var, 608 M.

molị́n (2) V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

mólj(ek), m  sh. <prim> min 16 var, 201 M.

mollụskes, pl  sh; sh2. <prim> min 17 var, 461 M.

monarchịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

monastẹ́r, m  sh; sh2. <prim> min 20 var, 493 M.

monẹ́ta, f  sh. <prim> min 17 var, 537 M.

monétạ́r adv: ~no A sh; sh2; sh3. <prim> min 19 var, 486 M.

mọnitor pl: -to̠res, m  sh. <prim> min 33 var, 600 M.

mono̱cul pl. -cles, m  sh. <prim> min 27 var, 573 M.

monopọ́l, m  sh. <prim> min 29 var, 600 M.

mọnster pl. -tres, m  sh. <prim> min 14 var, 479 M.

montạ́jh gen: -ta̠jhe, m  sh. <prim> min 29 var, 585 M.

monumẹnt, n  sh. <prim> min 13 var, 380 M.

morạl(itẹ́) (gen: -tẹ́te), f  sh. <prim> min 25 var, 495 M.

moratọ́r(ium) gen: -tọ́re (-tọ́rie), m (n)  sh. <prim> min 29 var, 589 M.

mortalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 10 var, 352 M.

mọrter gen: -tre, m  sh. <prim> min 10 var, 295 M.

mostạrda, f  sh. <prim> min 14 var, 380 M.

motị́v gen: -ti̠ve, m  sh. <prim> min 27 var, 486 M.

motivatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 32 var, 602 M.

motivẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 32 var, 602 M.

mọ́tor pl: -to̠res, m  sh. <prim> min 25 var, 441 M.

movémẹnt, n  sh. <ang> min 7 var, 229 M.

movẹ́n V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

"mozhe-bị́n" adv sh. <prim> min 10 var.

mo̱zhen 1sg: jeg mo̠go, c+  V sh. <prim> min 11 var, 331 M.

múes gen: mu̠ese, m ZOOL  sh. <prim> min 18 var, 382 M.

múl gen: mu̠le, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

mụlti- pfx sh; sh2; sh3. <prim> min 7 var, 354 M.

multiplicatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 372 M.

multiplicẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 369 M.

mund, m  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

munitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 25 var, 477 M.

mụsca gen: -ce [ts], f ZOOL  sh. <prim> min 15 var, 330 M.

mụscul gen: -cle, m  sh. <prim> min 15 var, 487 M.

mụssen, c-  V sh. <prim> min 14 var, 266 M.

mutatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

mỵs̕el gen: -mysle, m  sh. <cont> min 5 var, 144 M.

mystẹ́r, m  sh. <prim> min 13 var, 473 M.

mysteriọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh; sh2. <prim> min 12 var, 431 M.

na P sh. <cont> min 12 var, 191 M.

náest adv: ~o A sh. <ang> min 7 var, 193 M.

nạfta, f  sh. <prim> min 13 var, 190 M.

na̱gel gen: nạ́gle, m TECH  sh. <prim> min 9 var, 199 M.

na̱gel gen: nạ́gte, m ANAT  sh. <prim> min 18 var, 377 M.

na̱get, f  sh. <cont> min 5 var, 144 M.

nagradị́n V sh. <cont> min 5 var, 144 M.

naị́v comp: -i̠ver, adv: ~no A sh. <prim> min 24 var, 488 M.

nám pPr sh. .

nạrval, m ZOOL  sh. <prim> min 28 var, 532 M.

nás (1) pPr sh. .

nás (2), m  sh. <prim> min 28 var, 582 M.

nasạl (1) A sh; sh2. <prim> min 13 var, 441 M.

nasạl (2), m LING  sh. <prim> min 26 var, 578 M.

násh possArt sh. min 17 var, 360 M.

násh(es): de ~ possPrn sh. .

natiọ́n [ts] f, gen: -ti̠ne, f  sh. <prim> min 20 var, 514 M.

nationạl A sh. <prim> min 13 var, 447 M.

natị́v adv: ~no A sh. <ang> min 10 var, 417 M.

natu̱ra, f  sh. <prim> min 21 var, 506 M.

naturạl A sh. <prim> min 12 var, 382 M.

navigatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 584 M.

nazạd adv sh. <cont> min 9 var, 159 M.

né (2) adv sh. <prim> min 25 var, 516 M.

né. (1) itj sh. <prim> min 31 var, 594 M.

néb, m  sh. <cont> min 7 var, 159 M.

nẹ́bla, f  sh. <prim> min 5 var, 195 M.

nécessạ́r comp: -a̠rer, adv: ~no A sh; sh2. <ang> min 6 var, 239 M.

Nẹ́dërland, m  sh. <ethno>.

nẹ́dërlander, m  sh. <ethno>.

nẹ́dërlands A sh. <ethno>.

Nẹ́dërlands, m  sh. <ethno>.

nẹ́dërlandse, f  sh. <ethno>.

negatị́v comp: -ti̠ver, adv: -tị́vno A sh. <prim> min 30 var, 469 M.

negẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 17 var, 410 M.

nẹ́laimíg A sh. +↑laimíg <cont> min 2 var, 5 M.

ném A sh. <prim> min 10 var, 174 M.

nën num sh. <prim> min 18 var, 375 M.

nënt, de ~  A sh. <prim> min 11 var, 292 M.

nẹpot, m  sh. <prim> min 11 var, 323 M.

nepotịsme, m  sh. <prim> min 22 var, 453 M.

"nẹ́qui" pPr sh. <prim> min 12 var.

nerv, m  sh. <prim> min 30 var, 574 M.

nervositẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 24 var, 472 M.

nẹtto gen: ~ë, n  sh. <prim> min 20 var, 451 M.

nẹtwerk, n!  sh. <ang> min 8 var, 198 M.

neuro̱sé, f  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

nẹuter A sh. <prim> min 10 var, 429 M.

neutrạl adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 585 M.

nẹutrum gen: -tre, n GRAM  sh. <prim> min 13 var, 482 M.

 adv sh; sh2; sh3. <prim> min 7 var, 349 M.

nihilịsme, m  sh. <prim> min 28 var, 585 M.

nịmbus gen: -be, m  sh. <prim> min 16 var, 520 M.

nivëọ́ gen: -vọ́ë, n  sh; sh2. <prim> min 14 var, 292 M.

nóce(-), ↑nóx   min 0 var.

nóm, m  sh. <prim> min 18 var, 402 M.

nominạl adv: ~no A sh. <prim> min 29 var, 577 M.

nominatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 11 var, 446 M.

nominatị́v gen: -ti̠ve, m GRAM  sh. <prim> min 12 var, 356 M.

nominẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 22 var, 475 M.

nọ́nce num sh. ↑-ce <prim> min 9 var, 366 M.

nọrca [k], gen: -ce [ts], f ZOOL  sh. <prim> min 12 var, 324 M.

nord, m  sh. <prim> min 10 var, 433 M.

nórdmann, m  sh. <ethno>.

nórdmann (zhena), f  sh. <ethno>.

Nórge, n  sh. <ethno>.

Nórsk (1) sh. <ethno>.

nórsk (2) A sh. <ethno>.

nos̕ị́n V sh. <cont> min 13 var, 196 M.

nostalgia, f  sh. <prim> min 28 var, 606 M.

no̱ta, f  sh. <prim> min 13 var, 405 M.

no̱ta-block, m  sh. <prim> min 17 var, 459 M.

notatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 292 M.

notịcea [tsa], gen: -ce, f  sh; sh2. <prim> min 8 var, 410 M.

nott, f  sh. <prim> min 25 var, 540 M.

nou A sh. <prim> min 33 var, 565 M.

nouté, f  sh. <prim> min 21 var, 543 M.

novẹmber gen: -bre, m  sh. <prim> min 22 var, 510 M.

novị́c̕ gen: -i̱ce, m  sh. <prim> min 16 var, 478 M.

nọ́x gen: nọ́ce, f  sh. <prim> min 14 var, 383 M.

nózh gen: no̱zhe, m  sh. <cont> min 14 var, 254 M.

nu adv sh. <ang> min 9 var, 288 M.

nụ́clé, m! SCI  sh. <prim> min 12 var, 299 M.

null num sh. <prim> min 24 var, 472 M.

nu̠mer (1), m  sh. <ang> min 12 var, 445 M.

nu̠mer (2), m  sh. <ang> min 12 var, 445 M.

nu̠mer (3), m  sh. <prim> min 24 var, 550 M.

numerạl, m  sh. <ang> min 5 var, 210 M.

numerẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 23 var, 532 M.

o, ob P sh. <cont> min 15 var, 354 M.

objectivitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 30 var, 585 M.

obligạ́n V sh; sh2. <ang> min 7 var, 249 M.

obligatọ́r adv: ~no A sh. <prim> min 11 var, 302 M.

obscụ́r A sh. <prim> min 11 var, 368 M.

obtenẹ́n V sh; sh2. <ang> min 6 var, 239 M.

obteni̠bil, !comp: -bler; adv: -bilno  A sh. <ang> min 2 var, 125 M.

oc [k], gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 27 var, 579 M.

occasiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 6 var, 335 M.

occultịsme, m  sh. <prim> min 29 var, 593 M.

oceạ́n gen: -a̠ne, m  sh. <prim> min 15 var, 501 M.

ocivị́dno A: -vi̠den adv sh. ↑oc, ↑víd, ↑-no <cont> min 9 var, 266 M.

oct (1) num sh. <prim> min 24 var, 529 M.

oct (2) A sh. <prim> min 22 var, 409 M.

octa̠va, f  sh. <prim> min 29 var, 603 M.

ọctce num sh. ↑-ce <prim> min 12 var, 346 M.

ọctdéz num sh. <prim> min 9 var, 384 M.

octo̠ber gen: -bre, m  sh. <prim> min 24 var, 517 M.

octopọ́d, m ZOOL  sh. <prim> min 15 var, 265 M.

oculạ́r gen: -a̱re, m TECH  sh. <prim> min 25 var, 520 M.

od +gen. P sh. <cont> min 10 var, 181 M.

ọ́dé, f  sh. <prim> min 28 var, 606 M.

Ọ́estërraéhj, m  sh. <ethno>.

Ọ́estërraéhjer, m  sh. <ethno>.

Ọ́estërraéhjerin, f  sh. <ethno>.

ọ́estërraéhjish A sh. <ethno>.

ọever pr sh. <prim> min 7 var, 200 M.

offensi̠va, f  sh. <prim> min 16 var, 437 M.

ọffer, m  sh. <prim> min 11 var, 327 M.

offerị́n V sh. <prim> min 13 var, 474 M.

offị́c̕ gen: offi̠ce, m  sh; sh2. <prim> min 13 var, 355 M.

officiạl comp: ~a̠ler, adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 473 M.

officiạlno adv sh. <prim> min 24 var, 566 M.

ójc [k] gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 26 var, 508 M.

ólj, m  sh. <prim> min 15 var, 395 M.

ọ́lov, m  sh. <cont> min 4 var, 140 M.

on pPr sh. <prim> min 16 var, 205 M.

o̠na pPr sh. <cont> min 12 var, 188 M.

o̱nes / o̱nas, m/f pl  pPr sh. <cont> min 7 var, 151 M.

ọ́pen A sh. <ang> min 8 var, 248 M.

ọpera, f  sh. <prim> min 33 var, 611 M.

optatị́v, m GRAM  sh. <prim> min 17 var, 510 M.

ọptica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

optimạl adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 22 var, 537 M.

ọptimum gen: -me, n  sh. <prim> min 16 var, 385 M.

optiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 17 var, 443 M.

optionạl adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 6 var, 289 M.

ọ́r C sh. <prim> min 9 var, 337 M.

ora̠cul gen: -cle, m  sh. <prim> min 18 var, 495 M.

orạlno A sh. <prim> min 10 var, 364 M.

oratọ́r, m  sh. <prim> min 16 var, 441 M.

orbi̠ta, f  sh. <prim> min 23 var, 540 M.

orbitạl adv: ~no A sh. <prim> min 24 var, 559 M.

orchẹster gen: -tre, m  sh. <prim> min 16 var, 497 M.

ọrdin, m  sh. <ang> min 13 var, 344 M.

"ordinạl nu̠mer", m  sh. <prim> min 34 var.

organịsme, m  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

oriẹnt, m  sh. <prim> min 27 var, 574 M.

orientatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 570 M.

origị́n, m  sh. <ang> min 11 var, 424 M.

originạl comp: -a̱ler, adv: ~no A sh. <prim> min 13 var, 478 M.

originạ́r A sh. <prim> min 6 var, 390 M.

ornamẹnt, n  sh; sh2. <prim> min 25 var, 568 M.

orthodọx A sh. <prim> min 26 var, 489 M.

orthografịa, f  sh. <prim> min 9 var, 460 M.

orthopedịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

oscillatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 434 M.

ọstra, f  sh. <prim> min 30 var, 599 M.

ovạl A sh. <prim> min 28 var, 591 M.

o̱vec̕ gen: ọvce, m  sh. <prim> min 17 var, 270 M.

pa̠ce, ↑pax   min 0 var.

Paci̠fic (oceán), m  sh. <prim> min 16 var, 416 M.

pacifịst, m  sh. <prim> min 29 var, 592 M.

pád gen: pa̱de, m  sh. <prim> min 10 var, 383 M.

padạ́n V sh. <prim> min 14 var, 209 M.

pạ́gina, f  sh. <prim> min 9 var, 269 M.

pakt, m  sh. <prim> min 25 var, 553 M.

palạc̕ gen: -cce, m  sh. <prim> min 26 var, 509 M.

palatạl adv: ~noLING  A sh. <prim> min 24 var, 569 M.

palẹtta, f  sh. <prim> min 26 var, 519 M.

palisa̠da, f  sh. <prim> min 22 var, 462 M.

pạlma, f  sh. <prim> min 24 var, 568 M.

panora̱ma, n  sh. <prim> min 33 var, 611 M.

pantomi̱mé, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

papị́er, m  sh. <prim> min 11 var, 344 M.

pár, m  sh. <prim> min 32 var, 584 M.

para̠da, f  sh. <prim> min 25 var, 477 M.

paradoxạl adv: ~no A sh. <prim> min 33 var, 610 M.

paranọia, f  sh. <prim> min 34 var, 610 M.

parfụem, m  sh. <prim> min 24 var, 481 M.

paritẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 29 var, 597 M.

parlamẹnt, n  sh. <prim> min 21 var, 540 M.

parodịa, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

parodontọ́sé, f  sh. <prim> min 19 var, 523 M.

part, m  sh. <ang> min 9 var, 329 M.

partị́, m  sh. <prim> min 19 var, 494 M.

particị́p gen: -ci̠pe, m GRAM  sh. <prim> min 17 var, 452 M.

participạ́n V sh. <ang> min 8 var, 249 M.

participatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 8 var, 404 M.

participẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 438 M.

partịcula, f CHEM  sh. <prim> min 13 var, 369 M.

particulạ́r A sh. <ang> min 7 var, 309 M.

particulạ́rno adv sh. <ang> min 8 var, 309 M.

pạrtner, m  sh. <prim> min 25 var, 547 M.

pas P sh. <prim> min 20 var, 440 M.

pạsca, f  sh. <prim> min 18 var, 367 M.

passạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh; sh2. <prim> min 21 var, 524 M.

passạ́n V sh; sh2; sh3. <ang> min 7 var, 249 M.

passạ́t, m  sh. <prim> min 5 var, 104 M.

passiọ́n gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 15 var, 434 M.

passị́v comp: -i̱ver, adv: ị́vno A sh. <prim> min 30 var, 595 M.

pạsta, f MAT  sh; sh2. <prim> min 22 var, 578 M.

pastẹl gen: ~le, m  sh. <prim> min 32 var, 610 M.

pastërisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 27 var, 592 M.

pastịllja, f  sh. <prim> min 9 var, 170 M.

pạstor, m  sh. <prim> min 29 var, 591 M.

pát / pa̠ta, m/f  sh. =↑anet <prim> min 9 var, 88 M.

patẹnt, m  sh. <prim> min 25 var, 431 M.

pathologịa, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

patiẹnt, m  sh. <prim> min 26 var, 578 M.

patriạrch [k], m  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

patriarchạ́t [k], m  sh. <prim> min 28 var, 591 M.

pạuk, m  sh. <prim> min 14 var, 203 M.

pạ́v gen: p̠a̠ve, m  sh. <prim> min 27 var, 581 M.

paviljọ́n, m  sh. <prim> min 27 var, 537 M.

pax (pa̠c-) gen: pa̠ce, f  sh. <prim> min 14 var, 308 M.

péd, m  sh. <prim> min 25 var, 500 M.

pédạl, m  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

péjoratị́v comp: -i̠ver, adv: ~no A sh. <prim> min 14 var, 417 M.

pẹlikán, m  sh. <prim> min 32 var, 608 M.

pen (1) gen: ~ne, f  sh; sh2. <prim> min 23 var, 540 M.

pen (2) gen: ~ne, f  sh. <prim> min 9 var, 168 M.

pẹ́na, f  sh. <prim> min 14 var, 376 M.

pẹndul gen: -dle, m  sh. <prim> min 13 var, 329 M.

penicili̱né, f  sh. <prim> min 33 var, 583 M.

pénitẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 11 var, 251 M.

pẹnkost, f  sh. <prim> min 16 var, 388 M.

pent (1) num sh. <prim> min 24 var, 367 M.

pent (2), de ~  A sh. <prim> min 16 var, 342 M.

pẹntce num sh. ↑-ce <prim> min 12 var, 322 M.

pẹntek, m  sh. <cont> min 15 var, 212 M.

pénz, m  sh. <prim> min 12 var, 300 M.

pér, m  sh. <prim> min 16 var, 365 M.

perdị́z gen: -i̱ze, m  sh. =↑jerebicea <prim> min 12 var, 268 M.

perfẹct adv: ~o A sh. <prim> min 11 var, 393 M.

perfị́d comp: -i̱der, adv: ị́dno A sh. <prim> min 13 var, 402 M.

perforẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 19 var, 516 M.

peri̠cul gen: -ị́cle, m  sh. <prim> min 9 var, 251 M.

perịod, m  sh. <prim> min 19 var, 490 M.

permanẹnto adv sh. <prim> min 12 var, 372 M.

perniciọ́s comp: ~er, adv: -ọ́zno A sh. <prim> min 10 var, 352 M.

pẹrsik, m  sh. <prim> min 22 var, 519 M.

perso̠na, f  sh. <prim> min 20 var, 467 M.

personạl (1) adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 11 var, 419 M.

personạl (2) gen: -a̱le, m  sh. <prim> min 20 var, 491 M.

personalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 16 var, 384 M.

personificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 565 M.

perụecké, f  sh. <prim> min 27 var, 540 M.

perv, de ~  A sh. <cont> min 7 var, 154 M.

pesk, m  sh. <prim> min 15 var, 383 M.

pessimịsme, m  sh. <prim> min 31 var, 596 M.

pétitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 451 M.

pẹtrezhel, m BOT  sh. <prim> min 28 var, 572 M.

petrọ́leum gen: -lee, n  sh. <prim> min 22 var, 438 M.

pia̠no, n  sh. <prim> min 23 var, 480 M.

pic [k], comp: ~er [ts] A sh. <prim> min 9 var, 197 M.

pịen, c+  V sh. <prim> min 16 var, 328 M.

piétẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 8 var, 296 M.

pijạvca [k], gen: -ce [ts], f ZOOL  sh. <cont> min 12 var, 203 M.

pijha̱ma, n  sh; sh2. <prim> min 32 var, 602 M.

pi̠la, f  sh. <prim> min 9 var, 289 M.

pilạster gen: -tre, m  sh. <prim> min 28 var, 535 M.

pịllula, f MED  sh. <prim> min 24 var, 566 M.

pilọ́t, m  sh. <prim> min 31 var, 590 M.

pinc [k], gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 20 var, 407 M.

pịnguín, m  sh. <prim> min 31 var, 595 M.

pịnsel, m  sh. <prim> min 11 var, 302 M.

pi̠pa, f  sh. <prim> min 14 var, 210 M.

pipẹtta, f  sh. <prim> min 31 var, 601 M.

piscịna, f  sh. <prim> min 8 var, 201 M.

pịsta, f  sh. <prim> min 14 var, 299 M.

pịzza, f  sh. <prim> min 24 var, 551 M.

pjest, m  sh. <prim> min 7 var, 234 M.

plạcea [tsa], gen: pla̱ce, f  sh. <prim> min 15 var, 492 M.

plạnta, f  sh. <prim> min 15 var, 385 M.

plantạ́jh gen: -a̠jhe, m  sh. <prim> min 23 var, 564 M.

plantatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 29 var, 581 M.

plạstic [k] gen: ~e [ts], m  sh. <prim> min 31 var, 547 M.

plat comp: ~ter, adv: ~no A sh. <prim> min 19 var, 522 M.

Plạttdúetsh, m  sh. <ethno>.

plausi̠bil comp: -ị́bler A sh. <prim> min 12 var, 357 M.

plẹghten [j], c+  V sh. <prim> min 24 var, 409 M.

plẹkter gen: -tre, m MUS  sh. <prim> min 16 var, 440 M.

plén adv: ~no A sh. <prim> min 25 var, 366 M.

plo̠kha, f  sh. <prim> min 12 var, 282 M.

plọmba, f  sh. <prim> min 9 var, 445 M.

pluesh, m  sh. <prim> min 26 var, 502 M.

plurạl, m GRAM  sh. <prim> min 7 var, 330 M.

plus, m MATH  sh. <prim> min 29 var, 544 M.

pneuma̱tica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 32 var, 601 M.

pod, m  sh; sh2. <prim> min 13 var, 394 M.

pọég, m  sh. <prim> min 5 var, 88 M.

poẹ́ma, n  sh. <prim> min 9 var, 423 M.

poga̠cha, f  sh. <prim> min 10 var, 268 M.

pokazạ́n poka̱zho, poka̱zhes, …, a/c+  V sh. <cont> min 11 var, 186 M.

po̠lak, m  sh. <ethno>.

polị́cia, f  sh. <prim> min 32 var, 591 M.

polịtica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 33 var, 610 M.

pọlka, f  sh. <ethno>.

polsk A sh. <ethno>.

Pọlska, f  sh. <ethno>.

Pọlski sh. <ethno>.

polygamịa, f  sh. <prim> min 30 var, 585 M.

polyklị́nica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 32 var, 611 M.

polỵ́p, m  sh. <prim> min 31 var, 611 M.

poma̠da, f  sh. <prim> min 32 var, 603 M.

pontọ́n, m  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

po̠ny, m ZOOL  sh. <prim> min 26 var, 558 M.

po̠pul gen: pọ́ple, m  sh. <prim> min 8 var, 249 M.

populạ́r A sh; sh2. <prim> min 13 var, 476 M.

popularitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 29 var, 584 M.

populatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 490 M.

por (1) P sh. <prim> min 12 var, 362 M.

por (2), m  sh. <prim> min 23 var, 539 M.

"por quod" iPr sh. <prim> min 15 var, 341 M.

pọrta, f  sh. <prim> min 10 var, 251 M.

portạ́l, m  sh. <prim> min 32 var, 598 M.

portiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 305 M.

Portugạl, m  sh. <ethno>.

portugẹ́s (1), f  sh. <ethno>.

Portugẹ́s (2), m  sh. <ethno>.

portugẹ́s (3) A sh. <ethno>.

portugẹ́ssa, f  sh. <ethno>.

pós adv sh. <prim> min 7 var, 330 M.

positiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 24 var, 554 M.

possi̠bil A sh. <ang> min 7 var, 235 M.

postulát, m SCI  sh. <prim> min 27 var, 590 M.

potentiạl [ts], m  sh. <prim> min 13 var, 448 M.

po̱tok gen: ~e, pl: pọtoces, gen-pl: pọtocen, m  sh. <prim> min 12 var, 351 M.

potre̠ba po-treb, f  sh. +↑treba <prim> min 13 var, 226 M.

potre̠ben comp: -ẹbner, adv: -ẹbno, po-treb A sh. +↑treba <cont> min 10 var, 169 M.

potrẹbnost po-treb, f  sh. +↑treba <prim> min 12 var, 284 M.

potrebovạ́n potrebuj-, ppp: potrebị́d, a/c+  V sh; sh2; sh3. +↑treba <prim> min 12 var, 284 M.

pọttashé, f  sh. <prim> min 26 var, 581 M.

prạktic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 30 var, 589 M.

prạktica / prạxis gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 29 var, 591 M.

pré(d) P sh. <prim> min 17 var, 258 M.

précị́s A sh. <prim> min 11 var, 433 M.

préparạ́n (sé) V sh. <ang> min 9 var, 259 M.

préparatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 9 var, 410 M.

préparẹ́ren, c- SCI  V sh. <prim> min 11 var, 424 M.

prépositiọ́n, f GRAM  sh. <prim> min 14 var, 368 M.

présẹncea [tsa], f  sh; sh2. <prim> min 9 var, 413 M.

présẹnt A sh; sh2; sh3. <prim> min 7 var, 330 M.

présentatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 23 var, 566 M.

présentẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 444 M.

prẹssé, f MECH  sh. <prim> min 15 var, 452 M.

préte̠rit, m GRAM  sh. <prim> min 17 var, 517 M.

pri P sh; sh2; sh3. <prim> min 10 var, 242 M.

primạ́r A sh; sh2. <prim> min 7 var, 335 M.

primạ́rno adv sh. <prim> min 8 var, 268 M.

princị́p gen: -i̱pe, m  sh. <prim> min 11 var, 433 M.

prịnter, m  sh. <prim> min 12 var, 207 M.

probạ́n V sh; sh2. <prim> min 8 var, 343 M.

problẹ́ma, n  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

probléma̱tic comp: -ạ́ticer [ts], adv: ạ́ticno A sh. <prim> min 33 var, 610 M.

procédu̠ra, f  sh; sh2. <prim> min 11 var, 430 M.

procẹnt, m  sh. <prim> min 18 var, 439 M.

procẹss, m  sh. <prim> min 31 var, 584 M.

proclamatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 484 M.

prodạ́n V sh. <cont> min 13 var, 188 M.

producẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 16 var, 462 M.

prodụct, m  sh. <prim> min 24 var, 563 M.

productiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 17 var, 516 M.

productị́v A sh. <prim> min 15 var, 464 M.

productivitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 16 var, 474 M.

profạ́n A sh. <prim> min 17 var, 414 M.

profẹssor, m  sh. <prim> min 21 var, 539 M.

profét, m  sh. <prim> min 21 var, 416 M.

prognó̱sé, f  sh. <prim> min 16 var, 339 M.

progrạmma gen: ~me, n  sh. <prim> min 31 var, 602 M.

projẹct, m  sh. <prim> min 34 var, 603 M.

promena̠da, f  sh. <prim> min 19 var, 313 M.

pronọ́m, m  sh; sh2. <prim> min 10 var, 418 M.

pronunciạ́n V sh. <ang> min 8 var, 259 M.

pronunciatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

proportiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 14 var, 388 M.

propriétẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh; sh2. <ang> min 7 var, 249 M.

pros̕ị́n (1) V sh. <cont> min 5 var, 134 M.

pros̕ị́n (2) V sh. <cont> min 6 var, 137 M.

prothe̠sé gen: ~e, f  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

pro̠tiv P sh. <cont> min 10 var, 161 M.

provéniẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 7 var, 324 M.

providẹ́n V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

pseudonỵ́m gen: -ny̱me, m  sh. <prim> min 31 var, 598 M.

psy̠ché [k], gen: ~e, f  sh. <prim> min 28 var, 593 M.

psychia̱ter [k], gen: -ạ́tre, m  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

psycholọ́g [k], m  sh. <prim> min 14 var, 483 M.

pụblic, m  sh; sh2. <prim> min 17 var, 493 M.

publicitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <ang> min 7 var, 305 M.

puls, m  sh. <prim> min 29 var, 596 M.

púr comp: pu̱rer, adv: pụ́rno A sh; sh2. <prim> min 11 var, 429 M.

pustoshị́n, ez~ V sh. <prim> min 12 var, 213 M.

quam iPr sh; sh2. +↑qu- <prim> min 12 var, 219 M.

quand iPr sh; sh2. +↑qu- <prim> min 15 var, 408 M.

quantificẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 9 var, 413 M.

quạrtek, m  sh. +↑kter <cont> min 12 var, 109 M.

quartz, m  sh. <prim> min 27 var, 554 M.

que C sh. <prim> min 4 var, 145 M.

quel iPr sh. +↑qu- <prim> min 14 var, 332 M.

questiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 11 var, 311 M.

qui iPr sh. +↑qu- <prim> min 17 var, 275 M.

quittẹ́ring, f  sh. <prim> min 10 var, 176 M.

quod iPr sh. +↑qu- <prim> min 15 var, 442 M.

quo̠lik +gen iPr sh. +↑qu- <cont> min 10 var, 141 M.

quór iPr sh. +↑qu- <prim> min 10 var, 104 M.

rạbia, f  sh. <prim> min 11 var, 350 M.

rabo̠ta, f  sh. <cont> min 9 var, 320 M.

rád (1), m  sh; sh2. <prim> min 10 var, 208 M.

rád (2) A sh. <cont> min 11 var, 189 M.

radia̠tor, m  sh. <prim> min 31 var, 556 M.

ra̠diz (1), f BOT  sh. <prim> min 9 var, 259 M.

ra̠diz (2), f SYMB  sh. <prim> min 12 var, 389 M.

ra̠dost, f  sh. <cont> min 12 var, 191 M.

radovạ́n (sé) raduj-, a/c+  V sh. +↑-ován→-uje- <cont> min 11 var, 171 M.

rak, m  sh. <prim> min 14 var, 223 M.

rakụ́n gen: -ku̱ne, m  sh. <prim> min 9 var, 91 M.

rám gen: ra̱me, n  sh. min 20 var, 349 M.

rang, m  sh. <prim> min 22 var, 561 M.

rat gen: ~te, m  sh. <prim> min 15 var, 370 M.

ravạ́n gen: -a̠ne, m  sh. <prim> min 16 var, 335 M.

razụm, m!  sh; sh2. +↑um <prim> min 15 var, 356 M.

razumẹ́n V sh. +↑razum <cont> min 12 var, 191 M.

razumẹ́nie, n  sh; sh2. +↑razumén <cont> min 12 var, 191 M.

réalisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 12 var, 473 M.

réalisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 20 var, 539 M.

recẹrca gen: -ce [ts], f  sh; sh2; sh3. <prim> min 6 var, 290 M.

reci̠ben, c+  V sh. <prim> min 7 var, 245 M.

recị́bt, m  sh; sh2. <prim> min 9 var, 314 M.

rect adv: ~o A sh; sh2; sh3. <prim> min 12 var, 357 M.

rẹ́dek adv: -dko A sh. <cont> min 15 var, 208 M.

redigẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 310 M.

rẹ́dkost, f  sh. +↑rédek <cont> min 13 var, 195 M.

redundạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 14 var, 365 M.

referẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 13 var, 478 M.

referentiạl [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 9 var, 375 M.

reflectẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 9 var, 430 M.

reflẹctor, m  sh. <prim> min 19 var, 404 M.

reflexiọ́n gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 8 var, 420 M.

reflexị́v A sh. <prim> min 11 var, 428 M.

reghn, m  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

reght, m  sh. <prim> min 22 var, 488 M.

régị́n V sh; sh2. <prim> min 10 var, 302 M.

régiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 423 M.

regịster gen: -tre, m  sh. <prim> min 13 var, 483 M.

registratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 570 M.

rẹ́gla, f  sh. <prim> min 12 var, 463 M.

régulạ́r A sh. <prim> min 11 var, 463 M.

régulẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 27 var, 493 M.

relatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 9 var, 410 M.

relatị́v A sh. <prim> min 14 var, 496 M.

relatị́vno adv sh. +↑-no/-o <prim> min 17 var, 395 M.

relevạnt A sh. <prim> min 16 var, 302 M.

remanẹncea [tsa], gen: -ce, f TECH  sh. <prim> min 21 var, 467 M.

rẹnnen pret: rann-, ppp: ronnen, c-  V sh; sh2; sh3. <ang> min 8 var, 193 M.

renomạ́d, ppp  A sh. <prim> min 7 var, 237 M.

rẹ́pa, f  sh. <prim> min 19 var, 372 M.

reparatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 13 var, 332 M.

répertoạ́r, m  sh. <prim> min 31 var, 607 M.

repétitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 11 var, 344 M.

replicatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 22 var, 452 M.

repọrter, m  sh. <prim> min 27 var, 504 M.

représentạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 11 var, 463 M.

représentatị́v A sh. <prim> min 12 var, 473 M.

représentativitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 16 var, 520 M.

représentẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 12 var, 473 M.

répụblica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 18 var, 514 M.

requẹ́ren, c+  V sh. <ang> min 10 var, 371 M.

requẹsta, f  sh. <ang> min 4 var, 190 M.

requisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 278 M.

resistẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 13 var, 356 M.

resolutiọ́n, f  sh. <prim> min 17 var, 393 M.

resonạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 27 var, 574 M.

respẹct, m  sh. <prim> min 19 var, 509 M.

respectẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 11 var, 403 M.

respectị́vno adv sh. <prim> min 8 var, 340 M.

respọnsa, f  sh. <ang> min 8 var, 329 M.

rest, m  sh. <prim> min 14 var, 422 M.

resultạ́t, m  sh; sh2. <prim> min 10 var, 423 M.

resultẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 10 var, 423 M.

retushẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 27 var, 584 M.

Rhẹin, m  sh. <ethno>.

rhetọ́ric adv: ~no A sh. <prim> min 33 var, 610 M.

rhetọ́rica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

rhẹuma(tịsme), n (m)  sh. <prim> min 32 var, 611 M.

rhỵthme, m  sh. <prim> min 28 var, 578 M.

rib gen: ~be, m ANAT  sh. <prim> min 18 var, 356 M.

ríc [k], comp: ~er [ts], adv: ~no [k] A sh. <prim> min 10 var, 353 M.

rís, m  sh. <prim> min 15 var, 462 M.

rív, m  sh. <prim> min 10 var, 281 M.

rjad, m  sh; sh2. <prim> min 16 var, 225 M.

robạ́n V sh. <prim> min 14 var, 447 M.

ród A sh. <prim> min 22 var, 378 M.

rọ́dbété, f  sh. <prim> min 10 var, 226 M.

rodị́n sé V sh. N: ↑rodzénie <cont> min 12 var, 191 M.

rodị́téles, m pl  sh. +↑rodín sé <cont> min 9 var, 161 M.

rodjẹ́nie, n  sh. V: ↑rodín sé <cont> min 12 var, 191 M.

roma̠nic A sh. <prim> min 13 var, 347 M.

ro̠myn (1), m  sh. <ethno>.

ro̠myn (2) A sh. <ethno>.

Romynë, m  sh. <ethno>.

romyncë, f  sh. <ethno>.

Romynịa, f  sh. <ethno>.

rond A sh. <prim> min 5 var, 350 M.

rọndo adv sh; sh2. <prim> min 3 var, 205 M.

Rossi̠ja, f  sh. <ethno>.

rossịjsk A sh. <ethno>.

rou̱té, f  sh. <prim> min 19 var, 528 M.

rui̠na, f  sh. <prim> min 13 var, 457 M.

rúm, m  sh. <ang> min 8 var, 195 M.

rụsskaja, f  sh. <ethno>.

rụsskij (1), m  sh. <ethno>.

Rụsskij (2) sh. <ethno>.

sạbbat, m  sh. <prim> min 21 var, 499 M.

sabotạ́jh, m  sh. <prim> min 33 var, 614 M.

sád num sh. <prim> min 12 var, 337 M.

sal, m  sh. <prim> min 34 var, 574 M.

sa̠la, f  sh. <prim> min 20 var, 539 M.

salamạnder, m  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

salá̠t(a), m/f  sh. <prim> min 16 var, 495 M.

salọ́n, m  sh. <prim> min 21 var, 544 M.

salutatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <ang> min 5 var, 295 M.

salvạ́n V sh. <ang> min 6 var, 239 M.

sam, 1sg < ↑bín  V sh. <prim> min 8 var, 279 M.

sám adv sh; sh2. <cont> min 4 var, 190 M.

Sạ́megiella sh; sh2. <ethno>.

sa̱mi (1), m  sh; sh2. <ethno>.

sa̱mi (2) A sh; sh2. <ethno>.

san, m  sh. <prim> min 12 var, 324 M.

sanctiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 585 M.

sanjạ́n V sh. <prim> min 12 var, 324 M.

sạ́pmelash, f  sh; sh2. <ethno>.

Sạ́pmi, m  sh. <ethno>.

sardi̠na, f ZOOL  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

sarkofạ́g, m  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

sạuna, f  sh. <prim> min 42 var, 606 M.

saxofón, m  sh. <prim> min 35 var, 615 M.

schẹ́ma [sk], n  sh. <prim> min 9 var, 440 M.

scienti̠fic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <ang> min 6 var, 235 M.

sco̠la, f  sh. <prim> min 28 var, 548 M.

"scrị́b-tábla", f  sh. <prim> min 20 var, 339 M.

scri̠ben ppp: scríbt, c+  V sh. N: ↑script <prim> min 6 var, 273 M.

script, m  sh. <prim> min 8 var, 420 M.

scriptu̠ra, f  sh. <prim> min 6 var, 238 M.

sé (1) pPr sh. <prim> min 17 var, 451 M.

sé (2) pPr sh. <prim> min 13 var, 274 M.

sẹ́be pPr sh. <cont>.

sec comp: ~ker A sh. <prim> min 15 var, 432 M.

sẹ́da, f  sh. =↑shilk <prim> min 16 var, 310 M.

sẹ́del gen: -dle, m  sh. <prim> min 26 var, 587 M.

sédu̱cen, c+  V sh. <ang> min 7 var, 249 M.

sél, m  sh. <ang> min 10 var, 210 M.

sém num sh. <prim> min 23 var, 516 M.

sẹmafor, m  sh; sh2. <prim> min 20 var, 283 M.

séma̠na, f  sh. <prim> min 12 var, 209 M.

sémạntic adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 438 M.

sẹ́mce num sh. ↑-ce <prim> min 15 var, 400 M.

semẹster, m  sh. <prim> min 28 var, 570 M.

sémt, de ~  A sh. <prim> min 16 var, 437 M.

sẹnden, c-  V sh. <ang> min 9 var, 198 M.

sensatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 20 var, 453 M.

séparạ́n V sh; sh2. <ang> min 7 var, 249 M.

séparatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2; sh3. <prim> min 9 var, 450 M.

séparẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 18 var, 493 M.

septẹmber gen: -bre, m  sh. <prim> min 12 var, 436 M.

Sẹrbenski, m  sh. <ethno>.

sẹ́rié gen: -ie, f  sh. <prim> min 15 var, 495 M.

servẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 14 var, 381 M.

servị́c̕ gen: -i̠ce, m  sh; sh2. <prim> min 11 var, 360 M.

ses num sh. <prim> min 27 var, 528 M.

sẹsce num sh. ↑-ce <prim> min 15 var, 506 M.

sessiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 14 var, 489 M.

sest, de ~  A sh. <prim> min 15 var, 498 M.

sẹster, f  sh. <prim> min 18 var, 480 M.

set, m  sh. <prim> min 12 var, 438 M.

sẹtten (sé) V sh. <prim> min 17 var, 467 M.

sha̠mel gen: shạ́mle, m  sh. <prim> min 10 var, 286 M.

Shcjip sh. <ethno>.

Shcjiperịa, f  sh. <ethno>.

shcjịptár, m  sh; sh2. <ethno>.

shcjịptár A sh. <ethno>.

shcjiptạ́rja, f  sh; sh2. <ethno>.

shef, m  sh. <prim> min 17 var, 519 M.

shẹ́ten pret: shott-, ppp: shóten, c-  V sh. <prim> min 13 var, 199 M.

shilk, m  sh. =↑séda <prim> min 11 var, 208 M.

shimpạnzé, m!  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

shnúr gen: shnu̱re, m  sh. <prim> min 16 var, 323 M.

shock, m  sh. <prim> min 11 var, 420 M.

shofẹ̈r, m  sh. <prim> min 27 var, 488 M.

shtẹ́gil(ek), m  sh. <prim> min 12 var, 291 M.

Shwạétz: die ~, f  sh. =↑Svittzera (1), ↑Sueisse (1), ↑Svitzra (1) <ethno>.

shwạétzer, m  sh. =↑sueisse (2m), ↑svittzero, ↑svittzer (1) <ethno>.

shwạétzerin, f  sh. =↑svittzera (2), ↑sueisse (2f), ↑svitzra (2) <ethno>.

shwạétzerish A sh. =↑sueisse (3), ↑svittzer (2it), ↑svittzer (2rr) <ethno>.

si C sh. <prim> min 7 var, 289 M.

si̠cur A sh. <prim> min 18 var, 412 M.

sicuritẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 16 var, 472 M.

si̠dé, f  sh. <ang> min 9 var, 210 M.

sign [sijn], m  sh. <ang> min 7 var, 239 M.

signạ́n V sh; sh2. <prim> min 9 var, 414 M.

signatu̠ra, f  sh. <prim> min 9 var, 251 M.

si̠la, f  sh; sh2. <cont> min 7 var, 147 M.

síld, m  sh. =↑héring <prim> min 14 var, 194 M.

si̠len comp: -lner, adv: -lno A sh; sh2. <cont> min 7 var, 147 M.

silẹnc̕ gen: -ce, m  sh. <ang> min 8 var, 309 M.

silicạ́t gen: -a̱te, m  sh. <prim> min 32 var, 543 M.

siln-, ↑silen   min 0 var.

si̠mil A sh. <ang> min 7 var, 330 M.

sịmpel adv: -plo A sh. <prim> min 11 var, 346 M.

simplificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 350 M.

simplificẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 11 var, 346 M.

simulatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 28 var, 489 M.

sịngen pret: sang-, ppp: sungen, c-  V sh. <ang> min 10 var, 194 M.

singulạ́r (1) gen: -a̱re, m GRAM  sh. <prim> min 13 var, 489 M.

singulạ́r (2) A sh; sh2. <ang> min 10 var, 434 M.

si̠nus gen: -ne, m MATH  sh. <prim> min 27 var, 581 M.

si̠rup, m  sh. <prim> min 15 var, 504 M.

sis, 2sg < ↑bín  V sh. <prim> min 2 var, 90 M.

sít (1), m  sh. <prim> min 9 var, 437 M.

sít (2), 2pl < ↑bín  V sh. <prim> min 4 var, 189 M.

sịtten, c-  V sh. <ang> min 16 var, 450 M.

situatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 27 var, 588 M.

skal gen: ~le, m  sh. <prim> min 10 var, 199 M.

skáp, m  sh. <prim> min 12 var, 186 M.

skelẹt gen: ~te, m  sh. <ang> min 22 var, 553 M.

skẹptic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 31 var, 609 M.

skorpiọ́n gen: -o̱ne, m! ZOOL  sh. <prim> min 36 var, 615 M.

skụmbré, f  sh. =↑makréla <prim> min 9 var, 187 M.

slab A sh. <cont> min 11 var, 294 M.

sla̠va, f  sh. <prim> min 12 var, 186 M.

slavja̠n(ic) A sh. <prim> min 13 var, 195 M.

slo̠fen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

slóv gen: -o̠ve, m  sh. <prim> min 10 var, 167 M.

slo̠vák, m  sh. <ethno>.

Slovạ́kia, f  sh. <ethno>.

Slovẹnchina sh. <ethno>.

slove̠nec', m  sh. <ethno>.

Slovẹnija, f  sh. <ethno>.

slọvenka (SK), f  sh. <ethno>.

slovẹnka (SLO), f  sh. <ethno>.

Slovẹnshchina sh. <ethno>.

slọvensk (SK) A sh. <ethno>.

slovẹnsk (SLO) A sh. <ethno>.

slújsé, f  sh. <prim> min 18 var, 469 M.

slụzhba, f  sh. <cont> min 14 var, 261 M.

sluzhị́n V sh. +↑zasluzhiván <prim> min 11 var, 193 M.

smérden, c+  V sh. <prim> min 15 var, 256 M.

snegh, m  sh. <prim> min 27 var, 578 M.

 adv sh. <prim> min 10 var, 348 M.

so̠ba, f  sh. <prim> min 12 var, 170 M.

sóen, m  sh. <prim> min 19 var, 377 M.

sọjka, f  sh. <prim> min 13 var, 203 M.

solạ́rium gen: -̠rie, n  sh. <prim> min 33 var, 615 M.

soldạ́t gen: -a̱te, m  sh. <prim> min 16 var, 490 M.

sọ́lé, f  sh. <ang> min 8 var, 194 M.

sọ́len gen: -lne, n  sh. <prim> min 19 var, 338 M.

solị́d adv: ~no A sh. <prim> min 20 var, 452 M.

solịst, m  sh. <prim> min 32 var, 613 M.

"sọ́lndan", m  sh. <prim> min 13 var.

solutiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 6 var, 235 M.

som, 1pl < ↑bín  V sh. <prim> min 7 var, 274 M.

sọmséd, m  sh. <prim> min 10 var, 128 M.

son, 3pl < ↑bín  V sh. <prim> min 10 var, 327 M.

són, m  sh; sh2. <prim> min 16 var, 501 M.

"son; tár son", pl  V sh. <prim> min 13 var, 216 M.

sona̠ta, f MUS  sh. <prim> min 26 var, 553 M.

sonẹt gen: ~te, m  sh. <prim> min 30 var, 570 M.

sonificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 4 var, 245 M.

soúverạ́en A sh. <prim> min 27 var, 561 M.

spéciạl adv: ~no A sh; sh2. <prim> min 9 var, 403 M.

specta̠cul gen: -tạ́cle, m  sh. <prim> min 15 var, 350 M.

spẹctrum gen: -tre, n  sh. <prim> min 26 var, 513 M.

speculatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 30 var, 578 M.

spi̱na, f  sh. <prim> min 8 var, 345 M.

spi̠rit, m  sh. <prim> min 13 var, 342 M.

spontạ́néno adv sh. <prim> min 26 var, 561 M.

spora̠dic comp: -ạ́dicer [ts], adv: ạ́dicno A sh. <prim> min 28 var, 590 M.

sra̠ka, f  sh. <prim> min 18 var, 229 M.

Sṛbia, f  sh. <ethno>.

sṛbin, m  sh. <ethno>.

sṛpkinja, f  sh. <ethno>.

sṛpsk A sh. <ethno>.

Sṛpski, m  sh. <ethno>.

sta̠bil A sh. <prim> min 13 var, 445 M.

stabilitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 28 var, 571 M.

stagnatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 461 M.

stam gen: ~me, m  sh. <ang> min 7 var, 193 M.

stạmmen (~ ab), c-  V sh; sh2. <ang> min 6 var, 193 M.

stán (1) V sh. <cont> min 5 var, 144 M.

stán (2) V sh. <prim> min 17 var, 451 M.

standardisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 13 var, 443 M.

stár A sh. <cont> min 10 var, 161 M.

stát, m  sh. <prim> min 14 var, 449 M.

statiọ́n, f  sh. <prim> min 22 var, 533 M.

statịstic adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 438 M.

statịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 30 var, 578 M.

statu̠ra, f  sh. <prim> min 9 var, 333 M.

sta̠tus gen: stạ́tusse/sta̠te, m  sh. <prim> min 26 var, 526 M.

statụ́t gen: -tu̠te, m  sh. <prim> min 23 var, 414 M.

stẹmpel gen: -ple, m  sh. <prim> min 7 var, 410 M.

stẹ́ren gen: -rne, n  sh. <prim> min 16 var, 268 M.

stérị́l A sh. <prim> min 30 var, 581 M.

stérilisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 32 var, 583 M.

stéthoskọp, m  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

stịgma, n  sh. <prim> min 23 var, 354 M.

stíl gen: sti̱le, m  sh. <prim> min 34 var, 614 M.

stilịstica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 27 var, 557 M.

still A sh; sh2. <ang> min 8 var, 193 M.

stojạ́n V sh; sh2. <prim> min 6 var, 259 M.

stol, m  sh. <prim> min 7 var, 154 M.

sto̠lár /~ia, m /f  sh; sh2. ↑stol <prim> min 5 var, 141 M.

sto̠lek gen: stọlke, m  sh. <prim> min 9 var, 169 M.

sto̱mach [k], m  sh. <prim> min 10 var, 275 M.

stra̠da, f  sh. <prim> min 10 var, 370 M.

strạ́n adv: ~no A sh. <prim> min 10 var, 310 M.

stratọsfera, f  sh. <prim> min 34 var, 613 M.

strẹ́ben, c-  V sh. <prim> min 9 var, 285 M.

stre̠la, f  sh. <cont> min 14 var, 289 M.

strẹlec̕ gen: -lce, m  sh. <cont> min 12 var, 191 M.

strict adv: ~o A sh; sh2. <prim> min 9 var, 380 M.

stro̠jen, c+  V sh; sh2. <cont> min 7 var, 343 M.

strojẹ́nie, n  sh; sh2; sh3. <cont> min 4 var, 235 M.

structu̠ra, f  sh. <prim> min 30 var, 592 M.

strús gen: ~̕e, m ZOOL  sh. <prim> min 29 var, 593 M.

stụ́dium gen: -die, n  sh. <prim> min 18 var, 388 M.

stu̠fa, f  sh. <prim> min 9 var, 279 M.

stúl gen: stu̠le, m  sh. <prim> min 21 var, 370 M.

stu̠pid A sh. <ang> min 7 var, 324 M.

 possArt sh. <prim>.

subdivisiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 7 var, 315 M.

subjẹct, m  sh. <prim> min 7 var, 370 M.

subjectivitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 30 var, 585 M.

substantị́v gen: -ti̠ve, m  sh. <prim> min 7 var, 350 M.

subtractiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 342 M.

suc gen: ~ke, m  sh. <prim> min 12 var, 231 M.

succẹss [kts], m  sh. <ang> min 9 var, 338 M.

sudo̠ku, n  sh. <prim> min 45 var, 616 M.

súë: de ~ possPrn sh. <prim>.

súed gen: su̱ede, m  sh. <prim> min 9 var, 353 M.

Sueịsse (1): La ~, f  sh. =↑Shwaétz, ↑Svittzera (1), ↑Svitzra (1) <ethno>.

sueịsse (2f), f  sh. =↑shwaétzerin, ↑svittzera (2), ↑svitzra (2) <ethno>.

sueịsse (2m), m  sh. =↑shwaétzer, ↑svittzero, ↑svittzer (1) <ethno>.

sueịsse (3) A sh. =↑shwaétzerish, ↑svittzer (2it), ↑svittzer (2rr) <ethno>.

suffi̠c-, ↑suffix   min 0 var.

sụffix gen: -fice, m GRAM  sh. <prim> min 9 var, 415 M.

sufflẹ̈r, m  sh. <prim> min 19 var, 444 M.

sui̠té, f  sh. <prim> min 18 var, 470 M.

su̠kar gen: sụkre, m  sh. <prim> min 27 var, 552 M.

sụmma, f  sh. <prim> min 25 var, 561 M.

suomalainen (1) A sh. <ethno>.

suomalainen (f), f  sh. <ethno>.

suomalainen (m), m  sh. <ethno>.

Suomi (1), m  sh. <ethno>.

Suomi (2) sh. <ethno>.

superlatị́v gen: -i̠ve, m  sh. <prim> min 11 var, 468 M.

suppọrt, m  sh. <ang> min 8 var, 329 M.

surpri̠sa, f  sh. <prim> min 8 var, 320 M.

suspensiọ́n gen: -o̱ne, f MECH  sh. <prim> min 17 var, 383 M.

svensk (1), m  sh. <ethno>.

svensk (2) A sh. <ethno>.

svenska (1), f  sh. <ethno>.

Svenska (2) sh. <ethno>.

Svérige, n  sh. <ethno>.

svẹtt, m  sh. <ang> min 8 var, 195 M.

svẹtten, c-  V sh. <ang> min 8 var, 195 M.

svịmmen pret: svamm-, ppp: svọmmen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

svín, m ZOOL  sh. <prim> min 20 var, 388 M.

svịttzer (1), m  sh. =↑shwaétzer, ↑sueisse (2m), ↑svittzero <ethno>.

svịttzer (2it) A sh. =↑shwaétzerish, ↑sueisse (3), ↑svittzer (2rr) <ethno>.

svịttzer (2rr) A sh. =↑shwaétzerish, ↑sueisse (3), ↑svittzer (2it) <ethno>.

Svịttzera (1), f  sh. =↑Shwaétz, ↑Sueisse (1), ↑Svitzra (1) <ethno>.

svịttzera (2), f  sh. =↑shwaétzerin, ↑sueisse (2f), ↑svitzra (2) <ethno>.

svịttzero, m  sh. =↑shwaétzer, ↑sueisse (2m), ↑svittzer (1) <ethno>.

Svịtzra (1), f  sh. =↑Shwaétz, ↑Svittzera (1), ↑Sueisse (1) <ethno>.

svịtzra (2), f  sh. =↑shwaétzerin, ↑sueisse (2f), ↑svittzera (2) <ethno>.

svo̠bod A sh. <prim> min 11 var, 194 M.

svọboda, f  sh. <prim> min 10 var, 174 M.

sylla̠ba, f  sh. <prim> min 10 var, 460 M.

symbo̠lic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 14 var, 483 M.

symfónịa, f  sh. <prim> min 23 var, 563 M.

sympathịa, f  sh. <prim> min 20 var, 423 M.

sympa̱thic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 23 var, 551 M.

synagọ́ga, f  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

synchrọ́n [k], adv: ~no A sh. <prim> min 32 var, 583 M.

syndrọ́m, m  sh. <prim> min 33 var, 570 M.

syntạctic adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 438 M.

sỵnthesé gen: ~e, f  sh. <prim> min 32 var, 612 M.

synthe̠tic adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

sỵstéma, n  sh. <prim> min 18 var, 535 M.

systéma̠tic adv: ~no, comp: -cer [ts] A sh. <prim> min 14 var, 483 M.

systémạtica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 9 var, 370 M.

tabẹlla, f  sh. <prim> min 21 var, 541 M.

tạ́bla (1), f  sh. <prim> min 14 var, 327 M.

tạ́bla (2), f  sh; sh2; sh3. <prim> min 8 var, 303 M.

tablẹt gen: ~te, m  sh. <prim> min 9 var, 294 M.

ta̠bor, m  sh. <prim> min 10 var, 201 M.

tạktic adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

tạktica gen: -ce [ts], f  sh. <prim> min 31 var, 608 M.

tạllja, f ANAT  sh. <prim> min 10 var, 345 M.

tapẹ́ta, f  sh. <prim> min 14 var, 225 M.

tár adv sh; sh2. <prim> min 10 var, 303 M.

ta̠res, pl  sh. <ang> min 11 var, 206 M.

tạska, f  sh. <prim> min 8 var, 190 M.

tạssa, f  sh. <prim> min 16 var, 417 M.

tạxa, f  sh. <ang> min 6 var, 152 M.

tạxi, m  sh. <prim> min 31 var, 588 M.

 pPr sh. <prim> min 15 var, 422 M.

tẹ́be pPr sh. <cont>.

tẹ́gla, f  sh. <prim> min 27 var, 496 M.

télefọ́n, m  sh. <prim> min 35 var, 611 M.

telefọ́nic adv: ~no A sh. <prim> min 12 var, 438 M.

télepạthia, f  sh. <prim> min 33 var, 614 M.

télevisiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 12 var, 409 M.

tẹmpel gen: -ple, m  sh. <prim> min 17 var, 472 M.

temperamẹnt, n  sh. <prim> min 29 var, 565 M.

tẹmpo, n  sh. <prim> min 15 var, 311 M.

temporạl A sh. <ang> min 12 var, 459 M.

tẹnden, c+  V sh. <prim> min 5 var, 310 M.

tendẹncea [tsa], f  sh. <prim> min 26 var, 568 M.

tendenciạl A sh; sh2. <prim> min 11 var, 463 M.

tẹnder adv: -dro A sh; sh2. <ang> min 6 var, 245 M.

te̠nor, m  sh. <prim> min 32 var, 583 M.

tensiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 10 var, 341 M.

terciạ́r A sh. <prim> min 22 var, 404 M.

term, m  sh; sh2. <prim> min 11 var, 470 M.

terrạeñ pl: terrạeñs, gen: terra̠ene, m  sh. <prim> min 20 var, 443 M.

terrạ́rium gen: -ạ́rie, n  sh. <prim> min 27 var, 574 M.

terrạssa, f  sh. <prim> min 32 var, 594 M.

tẹrrier, m  sh. <prim> min 31 var, 594 M.

territọ́r gen: -to̠re, m  sh; sh2. <prim> min 20 var, 511 M.

tẹrror, m  sh. <prim> min 30 var, 575 M.

terrorisẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 28 var, 591 M.

terrorịsme, m  sh. <prim> min 29 var, 571 M.

test, m  sh. <prim> min 25 var, 485 M.

tet gen: ~te, m  sh. <prim> min 14 var, 346 M.

tẹtanus, m MED  sh. <prim> min 26 var, 447 M.

text, m  sh. <prim> min 30 var, 584 M.

textị́l gen: -ti̱le, m  sh. <prim> min 28 var, 538 M.

thea̠ter gen: theá̠tre, m  sh. <prim> min 28 var, 550 M.

the̱ma, n  sh. <prim> min 34 var, 609 M.

theologịa, f  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

thermomẹ́ter gen: -tre, m  sh. <prim> min 30 var, 563 M.

the̱sé, f  sh. <prim> min 21 var, 519 M.

thỵ́mian, m  sh. <prim> min 24 var, 557 M.

ti pPr sh. <prim> min 17 var, 426 M.

tikh adv: ~o, N: ↑tishina A sh; sh2. <prim> min 15 var, 218 M.

tinctu̠ra, f  sh. <prim> min 24 var, 419 M.

tịnta, f  sh. <prim> min 9 var, 170 M.

tịshina A: ↑tikh, f  sh. <cont> min 12 var, 191 M.

titrẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 29 var, 517 M.

ti̠tul gen: tịtle, m  sh. <prim> min 16 var, 415 M.

to P sh. <prim> min 9 var, 282 M.

tọé, f ANAT  sh. <ang> min 8 var, 194 M.

toëlẹtté, f  sh. <prim> min 23 var, 512 M.

tọ́ga, f  sh. <prim> min 30 var, 578 M.

tolerạ́n, c-  V sh. <prim> min 20 var, 439 M.

tọlmách, m  sh. min 5 var, 72 M.

tonnạ́jh, m  sh. <prim> min 32 var, 585 M.

tọ́ren gen: -rne, n  sh. <prim> min 12 var, 346 M.

torpẹ́do, n  sh. <prim> min 32 var, 595 M.

torsiọ́n, f  sh. <prim> min 16 var, 359 M.

torsk, m ZOOL  sh; sh2. <prim> min 16 var, 296 M.

tọrta, f  sh. <prim> min 16 var, 394 M.

tortu̠ra, f  sh. <prim> min 16 var, 406 M.

totạl A sh. <prim> min 13 var, 369 M.

totalitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 5 var, 215 M.

tract, m  sh. <prim> min 16 var, 342 M.

tractamẹnt, n  sh. <ang> min 11 var, 379 M.

tractạ́n V sh. <ang> min 8 var, 450 M.

tractạ́t, m  sh. <prim> min 17 var, 404 M.

trạctor, m  sh. <prim> min 32 var, 555 M.

traditiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 581 M.

tradu̠cen, c+  V sh. <ang> min 4 var, 135 M.

traductiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 5 var, 230 M.

tragẹ́dia, f  sh. <prim> min 33 var, 613 M.

tra̱gic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 35 var, 615 M.

transcribẹ́ren, c-  V sh; sh2. <prim> min 9 var, 423 M.

transcriptiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh; sh2. <prim> min 13 var, 443 M.

transfẹr, m  sh; sh2. <prim> min 11 var, 428 M.

transformẹ́ren, c-  V sh. <prim> min 11 var, 434 M.

transịstor, m TECH  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

transitiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 8 var, 410 M.

transmịtter, m  sh. <prim> min 12 var, 295 M.

transpiratiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 16 var, 412 M.

transplantatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f MED  sh. <prim> min 25 var, 538 M.

transpọrt, m  sh. <prim> min 23 var, 538 M.

trapẹ́z, m  sh. <prim> min 31 var, 608 M.

tré P sh. <prim> min 6 var, 245 M.

tre̠ba: bín ~, f  V sh; sh2; sh3. +↑potreb- <cont> min 11 var, 111 M.

tresorerịa, f  sh. <ang> min 9 var, 250 M.

trét, de ~  A sh. <prim> min 19 var, 452 M.

tri num sh. <prim> min 26 var, 519 M.

triạngul gen: -gle, m  sh. <prim> min 16 var, 468 M.

tribunạl, m  sh. <prim> min 20 var, 435 M.

tri̠ce num sh. ↑tri ↑-ce <prim> min 21 var, 524 M.

trimẹster, m  sh. <prim> min 31 var, 604 M.

trịo, n  sh. <prim> min 32 var, 590 M.

trist adv: ~o A sh. <prim> min 11 var, 252 M.

tristẹcea gen: -ce, f  sh. min 7 var, 188 M.

tro̠feon pl: -phẹes, gen: -phẹe, n  sh. <prim> min 22 var, 562 M.

tu pPr sh. <prim> min 21 var, 451 M.

 possArt sh. <prim>.

tu̠ba, f  sh. <prim> min 34 var, 610 M.

túë: de ~ possPrn sh. <prim>.

tuerk (1), m  sh. <ethno>.

tuerk (2) A sh. <ethno>.

tuerk (zhena), f  sh. <ethno>.

Tụerkche, m  sh. <ethno>.

Tụerkije, n  sh. <ethno>.

tu̠mor, m  sh. <prim> min 22 var, 407 M.

tumụlt, m  sh. <prim> min 14 var, 404 M.

tụngé, f ANAT  sh. <ang> min 11 var, 194 M.

turbi̠na, f  sh. <prim> min 31 var, 587 M.

turbulẹncea [ts] gen: -ce, f  sh. <prim> min 22 var, 532 M.

turk A sh. <prim> min 11 var, 383 M.

tu̠sand num sh. <prim> min 15 var, 336 M.

týp, m  sh. <prim> min 23 var, 556 M.

ty̱pic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 34 var, 615 M.

u P sh; sh2. <cont> min 11 var, 191 M.

"u mi ẹs" Form sh. +↑"jeg ho" <prim> min 7 var.

uchẹ́nie, n  sh; sh2. <cont> min 11 var, 171 M.

uchị́n ~ qqn a qqd V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

uchi̠tél /~ka, m /f  sh. <conts> min 11 var, 181 M.

Ukraji̠na, f  sh. <ethno>.

ukrajị́néc' gen: -nce, m  sh. <ethno>.

ukrajị́nka, f  sh. <ethno>.

ukrajị́nsk A sh. <ethno>.

Ukrajị́nska sh. <ethno>.

ụlicea gen: -ce, f  sh. <prim> min 15 var, 224 M.

um, m  sh. +↑razum, +↑razumén <cont> min 12 var, 191 M.

ụnder P sh. <ang> min 9 var, 194 M.

u̠nic adv: ~no A sh; sh2. <ang> min 9 var, 359 M.

universạl A sh. <prim> min 17 var, 514 M.

universitẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 29 var, 579 M.

u̠nuk /~a, m /f  sh. <prim> min 14 var, 283 M.

urbạ́n A sh. <prim> min 10 var, 301 M.

urbanisatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 26 var, 541 M.

ụrna, f  sh. <prim> min 28 var, 574 M.

us̕a̠bil comp: -bler; adv: -bilno A sh; sh2. <prim> min 3 var, 140 M.

us̕ạ́n V sh. <ang> min 13 var, 474 M.

utopịa, f  sh. <prim> min 29 var, 594 M.

uto̱pic comp: -icer [ts], adv: ~no A sh. <prim> min 32 var, 613 M.

u̠tor A sh; sh2. <prim> min 15 var, 492 M.

"ụtrek", m  sh. <cont> min 16 var, 209 M.

vacạncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 13 var, 415 M.

vạ́cuum gen: vácuë, n  sh. <prim> min 21 var, 408 M.

vág A sh. <prim> min 14 var, 393 M.

vagabụnd, m  sh. <prim> min 8 var, 350 M.

val, m  sh. <prim> min 7 var, 247 M.

valẹncea [tsa], gen: -ce, f  sh. <prim> min 21 var, 489 M.

va̠lid A sh. <ang> min 8 var, 259 M.

valọ́ré, m  sh. <ang> min 8 var, 358 M.

vám, Vám pPr sh. <cont> min 15 var, 316 M.

vani̠lja, f  sh. <prim> min 32 var, 594 M.

variạ́bilé, f MATH  sh. <prim> min 17 var, 386 M.

variạnt(a), m (f)  sh. <prim> min 31 var, 601 M.

variatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 511 M.

variẹ́ren V sh; sh2. <prim> min 19 var, 501 M.

variétẹ́ gen: -tẹ́te, f  sh. <prim> min 9 var, 334 M.

varté, f  sh. <ang> min 8 var, 193 M.

vás, Vás pPr sh. <cont> min 18 var, 380 M.

va̠sa, f  sh. <prim> min 32 var, 566 M.

vásh, Vásh possArt sh. <cont> min 13 var, 250 M.

vásh, Vásh: de ~ possPrn sh. <cont>.

vche̠ra adv sh. <cont> min 14 var, 196 M.

vẹctor, m  sh. <prim> min 28 var, 591 M.

vẹddé, f  sh. <ang> min 8 var, 198 M.

vẹdden, c-  V sh. <ang> min 8 var, 198 M.

vegétariạ́n, m  sh. <prim> min 29 var, 591 M.

vegétatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 21 var, 425 M.

véhi̠cul gen: -ị́cle, m  sh. <prim> min 10 var, 357 M.

vẹ́na, f  sh. <prim> min 20 var, 466 M.

vent, m  sh. <prim> min 10 var, 370 M.

ventị́l, m  sh. <prim> min 13 var, 175 M.

ventilatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 24 var, 560 M.

vér A sh. <prim> min 10 var, 254 M.

verb, m  sh. <prim> min 12 var, 364 M.

verbạl A sh. <prim> min 26 var, 584 M.

vérificatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 18 var, 436 M.

versiọ́n gen: -o̱ne, f  sh. <prim> min 31 var, 600 M.

vẹrten (sé), c+  V sh; sh2. <prim> min 19 var, 497 M.

ves̕ẹl adv: -e̠lo A sh. <cont> min 12 var, 211 M.

ves̕elị́n (sé) V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

vẹsper, m  sh. <prim> min 15 var, 304 M.

vẹsté, f  sh. <prim> min 13 var, 234 M.

vestibụel, m  sh. <prim> min 19 var, 518 M.

veterạ́n gen: -a̱ne, m  sh. <prim> min 32 var, 609 M.

vẹ́to, m  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

vi, Vi pPr sh. <prim> min 10 var, 263 M.

vịa, f  sh. <prim> min 13 var, 353 M.

viadụct, m  sh. <prim> min 31 var, 597 M.

victi̠ma, f  sh. <prim> min 10 var, 251 M.

víd, m  sh; sh2. <cont> min 19 var, 431 M.

vidẹ́n V sh. <prim> min 14 var, 478 M.

vịlicea gen: -ce, f  sh. <cont> min 12 var, 203 M.

visi̠bil comp: -bler; adv: -bilno A sh. <ang> min 9 var, 365 M.

visi̠ta, f  sh. <ang> min 9 var, 460 M.

visitạ́n V sh. <ang> min 8 var, 309 M.

vla̠da, f  sh; sh2. <prim> min 11 var, 134 M.

vocabulạ́r gen: -a̱re, m  sh; sh2. <prim> min 9 var, 420 M.

vocạl, m  sh. <prim> min 8 var, 318 M.

voce(-), ↑vox   min 0 var.

vọdra, f ZOOL  sh. <prim> min 24 var, 433 M.

volẹ́n, c+  V sh. <prim> min 10 var, 382 M.

vo̠lja, f  sh. <prim> min 8 var, 333 M.

volụ́m gen: -u̠me, m  sh. <prim> min 13 var, 289 M.

volu̱men, n  sh. <prim> min 18 var, 429 M.

vosk, m  sh. <prim> min 23 var, 407 M.

vo̠ta, f  sh. <prim> min 8 var, 255 M.

votạ́n V sh; sh2. <prim> min 9 var, 345 M.

votatiọ́n [ts] gen: -o̱ne, f  sh. <ang> min 8 var, 340 M.

vox gen: vo̠ce, f  sh. ↑-x <ang> min 9 var, 329 M.

voyẹ̈r, m  sh. <prim> min 15 var, 431 M.

vra̠na, f ZOOL  sh. =↑corv <prim> min 17 var, 214 M.

wạnna, f  sh. <prim> min 11 var, 287 M.

warm A sh. <ang> min 9 var, 194 M.

wạssen, c-  V sh. <ang> min 7 var, 193 M.

wẹ́b-sít", m  sh. <prim> min 5 var, 107 M.

wẹdder, n!  sh. <ang> min 8 var, 273 M.

welkọm A sh. <ang> min 5 var, 188 M.

wẹnsen, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

wer V sh. ↑bín: imperf: 3sg <prim> min 11 var, 297 M.

we̠re V sh. ↑bín: imperf: 1sg <prim> min 11 var, 297 M.

we̠rem V sh. ↑bín: imperf: 1pl <prim> min 11 var, 297 M.

we̠ren V sh. ↑bín: imperf: 3pl <prim> min 11 var, 297 M.

wers V sh. ↑bín: imperf: 2sg <prim> min 10 var, 247 M.

wert V sh. ↑bín: imperf: 2pl <prim> min 8 var, 243 M.

west, m  sh. <prim> min 11 var, 448 M.

wẹ́ven, c-  V sh. <ang> min 9 var, 194 M.

wịnnen pret: wonn-, ppp: wọnnen, c-  V sh. <ang> min 10 var, 198 M.

wo̠da, f  sh. <prim> min 23 var, 298 M.

xer, =↑kter   min 0 var.

xẹrce, =↑kterce   min 0 var.

xert, =↑ktert   min 0 var.

xylofọ́n, m  sh. <prim> min 34 var, 615 M.

zasluzhivạ́n zasluzhuj-, impf: zasluzhi̱d-, ppp: zasluzhíd, c+  V sh. ↑sluzhín, +↑-ován→-uje- <cont> min 11 var, 191 M.

zdrav adv: ~o A sh. <cont> min 15 var, 217 M.

zdrạ́vie, n  sh. <cont> min 14 var, 197 M.

zẹ́ro, n  sh. <prim> min 16 var, 407 M.

zhe̠na, f  sh. <prim> min 14 var, 208 M.

zhív adv: ~o A sh. <cont> min 13 var, 211 M.

zịgzag, m  sh. <prim> min 32 var, 591 M.

znạ́n, n  V sh. <cont> min 12 var, 191 M.

znạ́nie, n  sh; sh2. <cont> min 11 var, 181 M.

zọ́na, f  sh. <prim> min 10 var, 339 M.

zóologịa, f  sh. <prim> min 33 var, 603 M.

zoolo̱gic adv: ~no A sh. <prim> min 32 var, 602 M.

zov-, ↑zván  .

zván zo̠vo, zo̠ves, zo̠ve, zo̠vem, zo̠vet, zo̠ven, a/c+  V sh. <cont> min 8 var, 169 M.

zvo̠nek gen: -ke, m, dim  sh; sh2. <cont> min 9 var, 159 M.

zvonị́n V sh. <conts> min 10 var, 169 M.

zygọ́t, m  sh. <prim> min 26 var, 581 M.

pPr sh. .

 possArt sh. .

 possPrn sh. .

 pPr sh. .

 pPr sh. .

përkthyer me ndihmën e Google. Përditësimi i fundit: 16.03.2020impressum | privatësia

(c) EuroLSJ 2020