" " Hemsida - EuroLSJ EuroLSJ

Tillbaka till språkvalet - https://www.EuroLSJ.eu

EuroLSJ-projektet informerar om alla Europas språk på samma gång med endast en enda normal ordbok

Välkommen till EuroLSJ!

EuroLSJ (uttalad "Euro L. S. J.") är ett initiativ som syftar till att göra européerna bekanta med varandras språk.

Lyckligtvis är detta lättare än det stora antalet nationella ordböcker kan föreslå. Tack vare en gemensam kulturhistoria bildar Europas språk ett stort nätverk.

Det europeiska nätets naturliga nätverk

Språken (i de grafiska blå sfärerna) är förbundna med varandra, inte bara i många fall av släktskap (svarta linjer med röda märkta cirklar) utan också av de språkliga spåren av inflytelser, trender och herravälder som påverkat Europa sedan 2000 år (gråa linjer med pilar).

Den eurolinguistic syn på dagens språklandskap

Medan den klassiska språkbeskrivningen som vi vet från nationella ordböcker ser varje europeiskt språk (L1, L2, ... Ln) för sig själv och dokumenterar dess element (E1, E2, ... En), fokuserar den eurolinguistic syn på gemensamma förhållanden mellan dem . Verkligheten ses således från ett perspektiv (kamera 2) som roteras i en mening 90 grader i förhållande till föregående perspektiv (kamera 1) (gul pil). Vad som kan ses från det eurolinguistiska perspektivet är, inom ramen för EuroLSJ-projektet, en gemensam nämnare, där de enskilda varianterna är optimalt igenkännbara (L).

Ordboken för det europeiska språket

Slutsatsen från alla likheter i stavning, ordförråd och grammatik är: Vi alla talar också ett gemensamt europeiskt språk som modersmål. Så långt det är så är det möjligt att beskriva alla Europas språk på en gång. För den språkliga verkligheten i Europa har inte bara en mångsidighetsaspekt, utan också en aspekt av enighet. Enighet gör mångfald tillgänglig för alla utan att behöva vara ett språkligt geni. Mer om detta under ”Ordbok”.

Vidare ...

Är europeiskt språk något som esperanto? Och varför är inte dess relevans minskad av spridningen av engelska? De vanligaste och viktigaste frågorna som har ställts om EuroLSJ-projektet hittills besvaras under ”Frågor”.

Med vänliga hälsningar
Erhard Steller

översatt med hjälp av Google. senaste uppdateringen: 31.10.2023impressum | dataskydd

(c) EuroLSJ 2020