" " Startpagina - EuroLSJ EuroLSJ

Terug naar de taalkeuze - https://www.EuroLSJ.eu

Het EuroLSJ-project informeert over alle talen van Europa ineens met slechts één normaal woordenboek

Welkom bij EuroLSJ!

EuroLSJ (uitgesproken "Euro L. S. J.") is een initiatief dat is bedoeld om Europeanen vertrouwd te maken met elkaars talen.

Gelukkig is dit gemakkelijker dan het grote aantal nationale woordenboeken in eerste instantie zou suggereren. Dankzij een gemeenschappelijke culturele geschiedenis vormen de talen van Europa een groot netwerk.

Het natuurlijke netwerk van talen van Europa

De talen (in de grafische wereld de blauwe bollen) zijn niet alleen in veel gevallen met elkaar verbonden (zwarte lijnen met rode gelabelde cirkels), maar ook met de taalkundige sporen van innovaties, trends en heerschappijen die sinds 2000 van invloed waren op Europa jaar (grijze lijnen met pijlen).

De eurolinguïstische kijk op het taallandschap van vandaag

Hoewel de klassieke taalbeschrijving die we kennen uit nationale woordenboeken voor elke Europese taal (L1, L2, ... Ln) voor zichzelf spreekt en de elementen ervan (E1, E2, ... En) documenteert, concentreert de eurolinguïstische kijk zich op overeenkomsten tussen hen . De werkelijkheid wordt dus bekeken vanuit een perspectief (camera 2), die in een zin 90 graden geroteerd is ten opzichte van het vorige perspectief (camera 1) (gele pijl). Wat vanuit het eurolinguïstisch perspectief gezien kan worden, is in de context van het EuroLSJ-project tot een gemeenschappelijke noemer gebracht, waarbij de individuele varianten optimaal herkenbaar zijn (L).

Het woordenboek van de Europese taal

De conclusie van alle gelijkenissen in spelling, vocabulaire en grammatica is: We spreken allemaal (ook) een gemeenschappelijke Europese taal als moedertaal; voor zover dat het geval is, is het mogelijk om alle talen van Europa tegelijkertijd te beschrijven. Want de linguïstische realiteit van Europa heeft niet alleen een diversiteitsaspect, maar ook een aspect van eenheid. Eenheid maakt diversiteit toegankelijk voor iedereen zonder een linguïstisch genie te hoeven zijn. Meer hierover onder “Woordenboek”.

Verder ...

Is Europese taal zoiets als Esperanto? En waarom is de relevantie ervan niet verminderd door de verspreiding van het Engels? De meest voorkomende en belangrijke vragen die tot nu toe over het EuroLSJ-project zijn gesteld, worden beantwoord onder “Vragen”.

Met vriendelijke groeten
Erhard Steller

vertaling met hulp van Google. laatste bijwerking: 31.10.2023impressum | gegevensbescherming

(c) EuroLSJ 2020